Tradycyjny krajobraz motoryzacji, który był dobrze znany przez lata i definiował sposób działania przedsiębiorstw z sektora, ulega gwałtownym zmianom. Nową rzeczywistość kształtują innowacyjne technologie.

Wpływają na poziom skomplikowania pojazdów, sposób funkcjonowania fabryk i wszystkie procesy prowadzące do tworzenia nowych produktów. Szybki rozwój zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy i rozwiązań infotainment, autonomiczności czy też technologii związanych z elektryfikacją pojazdów, sprawia, że producenci samochodów i komponentów stoją przed ogromnym wyzwaniem. W jaki sposób mogą szybko i skutecznie odnaleźć się w nowej rzeczywistości?

Długa lista wymagań i wyzwań

Symbolem dynamicznych zmian w sektorze jest wskazywany przez raporty rynkowe rosnący nacisk na wprowadzanie pojazdów elektrycznych. Według danych Międzynarodowej Agencji Energetycznej globalna sprzedaż samochodów z takim napędem ma potencjał wzrostu aż o 35% i może osiągnąć 14 milionów egzemplarzy w 2023 roku. Taki trend wymaga nie tylko zmian w samych pojazdach, ale również przekształcenia całego procesu opracowywania i produkcji nowych modeli. A to tylko początek. Podobnie znaczące będą wszelkie modyfikacje związane z samochodami autonomicznymi czy pojazdami VTOL, kiedy te zaczną się upowszechniać.

Ta konieczność adaptacji nie jest jedynym wyzwaniem, z jakim mierzą się producenci. Utrzymanie wysokiego poziomu konkurencyjności, bezpośrednio związane z efektywnym tworzeniem produktów i ograniczaniem kosztów, utrudniają często już nieaktualne metody pracy, braki kadrowe i przestarzałe narzędzia. Mimo to, jak pokazuje 23 edycja badania „Annual Global Automotive Executive Survey” przeprowadzonego przez KPMG, 83% przedsiębiorstw z branży jest pewne wzrostu przychodów w ciągu następnych pięciu lat. Z czego wynika ten deklarowany spokój?

Cyfrowa transformacja sektora automotive

U jego podstaw jest wciąż zyskująca na znaczeniu cyfrowa transformacja, która już teraz odgrywa tak istotną rolę w dynamicznie zmieniającej się branży motoryzacyjnej. Stanowi drogę, po której starają się podążać organizacje. Nowe rozwiązania technologiczne dla przemysłu nie powstają bez przyczyny. Umożliwiają producentom samochodów i poszczególnych podzespołów skrócenie czasu projektowania i wprowadzania nowych produktów na rynek. Przykładem są innowacyjne narzędzia CAD (Computer-Aided Design) i CAE (Computer-Aided Engineering), które pozwalają na efektywną pracę inżynierów i projektantów, przyspieszając procesy tworzenia prototypów oraz testowania różnych konfiguracji.

Nowe projekty wymagają zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i efektywności, by spełniać ściśle wyznaczone normy. Osiągnięcie odpowiednich efektów może być kosztowne przy stosowaniu dotychczasowych procesów. Dlatego coraz częściej przedsiębiorstwa wykorzystują zaawansowane technologie symulacyjne, które umożliwiają zoptymalizowanie procesów walidacji i weryfikacji. Wirtualne prototypy pozwalają na dokładne zrozumienie zachowania poszczególnych elementów pojazdu czy danej części w różnych warunkach, a to z kolei wpływa na minimalizację ryzyka błędów projektowych oraz oszczędność kosztów w dalszych fazach produkcji. W tym kontekście wprowadzenie cyfrowych narzędzi do procesu projektowania i produkcji pojazdów czy poszczególnych części ma istotne znaczenie dla zapewnienia ich jakości.

Jak szeroki jest zakres technologicznych możliwości widać po praktycznych przykładach z całego świata. Hyundai Motor Group wykorzystał dostępne rozwiązania, by osiągnąć szereg korzyści. Za ich pomocą mógł odpowiedzieć na jeden z priorytetowych celów, jakim jest redukcja hałasu drogowego w pojazdach. Współpraca z Siemens Digital Industries Software w zakresie wdrażanych technologii pozwoliła przy tym na wykorzystanie strategii zintegrowanej architektury modułowej (IMA) w celu redukcji kosztów poprzez współdzielenie części w wielu modelach pojazdów. Inżynierowie koreańskiego koncernu integrują dziś dane testowe z symulacjami, aby opracowywać wiarygodnego cyfrowego bliźniaka, co w dalszej perspektywie przekłada się na skrócenie czasu tworzenia nowych konstrukcji, powstanie bazy danych dźwiękowych do ulepszonych badań i symulacji pojazdów, a także wpływa na poprawę komfortu kierowcy i pasażerów.

Przygotować się na nową teraźniejszość

Nowa generacja pojazdów w branży motoryzacyjnej przynosi ze sobą wiele wyzwań. Napędza również zmiany i motywuje przedsiębiorstwa do wdrażania rozwiązań, które oferują ogromne możliwości. Produkcja podzespołów i całych samochodów przechodzi ewolucję - przestaje być jedynie procesem mechanicznym, a staje się inżynierskim dziełem opartym na cyfrowych innowacjach. Dostosowanie się do tej nowej rzeczywistości wymaga zmian organizacyjnych i kulturowych, ale także ścisłej współpracy z dostawcami nowoczesnych technologii jak Siemens Digital Industries Software. To właśnie takie rozwiązania jak Accelerated Product Development, otwierają przed przedstawicielami sektora szansę na wykorzystanie kompleksowych technologii do bardziej efektywnego rozwoju produktów i wdrażania innowacji.

Wspomniana wcześniej analiza przeprowadzona w ramach „Annual Global Automotive Executive Survey” wskazuje, że dzisiaj nadal 36% przedsiębiorstw z sektora ocenia swoje przygotowanie do wdrożenia technologii związanych z przemysłem 4.0 średnio lub słabo. Tymczasem to właśnie takie rozwiązania są kluczowe do budowania odporności biznesowej organizacji, ale też rozwijania możliwości pojazdów nowej generacji. Firmy, które korzystają z innowacji wdrażanych w ramach cyfrowej transformacji, są w stanie sprostać wyzwaniom nowej ery motoryzacji i osiągnąć przewagę konkurencyjną na rynku. Tak wygląda nie przyszłość, a obserwowana przez nas teraźniejszość branży.
0
Udostępniono
Siemens
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

T.ERRE POLSKA Sp. z o.o.
YETICO S.A.
ITA Sp. z o. o.  Sp. k.
RAMPF Production Systems GmbH & Co.
ABC Colorex Sp. z o.o.
NESDESIGN Sp. z o.o.