Takoni
Stokvis Tapes
Galvanopartners
VIA
Marka Volkswagen w pierwszej połowie 2022 roku jeszcze bardziej wzmocniła efektywność ekonomiczną Grupy. Skuteczne zarządzanie sprzedażą, poprawa efektywności kosztowej i konsekwentna realizacja strategii ACCELERATE doprowadziły do osiągnięcia dobrego wyniku finansowego.

Wynik operacyjny przed uwzględnieniem zdarzeń specjalnych wzrósł do 1,9 mld euro (w pierwszym półroczu 2021 było to 1,2 mld euro). Operacyjna rentowność sprzedaży przed uwzględnieniem zdarzeń specjalnych wzrosła do 5,6 procent (w pierwszym półroczu 2021 było to 3,4 procent). Dobry wynik to zasługa drugiego kwartału. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej osiągnęły w pierwszych sześciu miesiącach 569 mln euro. W wyniku optymalizacji cen i portfolio modeli firma wygenerowała przychody ze sprzedaży w wysokości nieco poniżej 33 mld euro (w pierwszym półroczu 2021 było to 36 mld euro) – i to mimo znacznego spadku dostaw pojazdów w ujęciu rok do roku.

„Robimy ogromne postępy we wdrażaniu naszej strategii związanej z elektromobilnością, cyfryzacją i rozwojem oprogramowania, a w drugim kwartale 2022 roku znacznie przyspieszyliśmy, pomimo utrzymującej się trudnej sytuacji z dostawami. Wciąż staramy się ograniczać koszty i będziemy wykorzystywać w większym stopniu z efektu synergii w grupie marek wolumenowych. Celem jest zwiększenie wydajności o 20 procent dla tych marek w perspektywie średnioterminowej. W drugą połowę roku patrzymy z ostrożnym optymizmem, że sytuacja z zaopatrzeniem ulegnie poprawie” – powiedział CEO marki Volkswagen, Thomas Schäfer.

Grupa marek wolumenowych, w której skład wchodzą Volkswagen Samochody Osobowe, SEAT i CUPRA, SKODA i Volkswagen Samochody Dostawcze są reprezentowane w zarządzie Grupy Volkswagen przez Thomasa Schäfera. Marki w przyszłości będą współpracować ze sobą ściślej, a kooperacja będzie bardziej efektywna, co – dzięki efektowi synergii – przyniesie oszczędności i da przewagę konkurencyjną.

Nacisk na efektywność kosztową pozostaje niezmieniony
Wśród czynników, które przyczyniły się do osiągnięcia korzystnego wyniku finansowego, są m.in. konsekwentne dążenie do optymalizacji kosztów stałych i kosztów dystrybucji, utrzymujący się pozytywny trend w regionach – zwłaszcza w Ameryce Północnej i Południowej – a także koncentracja inwestycji na cyfryzacji i elektromobilności. „Nasze działania, mające na celu obniżenie kosztów i zwiększenie zysku przynoszą efekty, pomimo utrzymującej się niepewnej sytuacji geopolitycznej, gwałtownych wzrostów cen towarów i energii, zakłóceń w łańcuchach dostaw i zaopatrzenia, jak również wpływu pandemii w Chinach” – powiedział dyrektor finansowy Volkswagena, Alexander Seitz. „Tendencja wzrostowa utrzymała się w drugim kwartale” – dodał Seitz.

Volkswagen zwiększył dostawy samochodów elektrycznych o 25 procent
Z powodu wojny w Ukrainie, problemy z dostępnością półprzewodników i pandemii Covid-19 w Chinach dostawy samochodów na świecie spadły do 2,08 mln sztuk (-23,2 procent). Jednak liczba dostarczonych w tym samym czasie aut elektrycznych wzrosła – 116 000 samochodów to 25 procent więcej niż w tym samym okresie 2021 roku. Największym powodzeniem wśród klientów cieszy się model ID.4 (dostarczono 63 000 aut). Co drugi sprzedany w Chinach pojazd elektryczny to właśnie ID.4. W tym kraju dostawy Volkswagenów z napędem elektrycznym zostały podwojone, a w czerwcu osiągnięto rekordowy wynik – 17 600 samochodów z rodziny ID. trafiło do klientów w Państwie Środka.

Popyt, zarówno na samochody elektryczne, jak i te z konwencjonalnym napędem, pozostaje wysoki. W portfelu zamówień w Europie jest 728 000 aut, w tym 139 000 samochodów elektrycznych. Grupa stara się skrócić czas potrzebny na dostawę i jak najszybciej zredukować liczbę niezrealizowanych zamówień.

Podniesione prognozy na 2022 – mimo rosnących cen materiałów i energii
„Spodziewamy się, że wpływ cen towarów i energii będzie w drugiej połowie 2022 roku znacznie wyższy niż w pierwszej połowie roku. Podejmujemy działania, aby przeciwdziałać temu trendowi. Jesteśmy przekonani, że w dużej mierze będziemy w stanie zrównoważyć te wzrosty cen i kontynuować wzrostowy trend. Dlatego podnosimy nasze prognozy, jednak pod warunkiem, że sytuacja w zakresie zaopatrzenia będzie rozwijać się zgodnie z oczekiwaniami. W całym roku 2022 chcemy osiągnąć rentowność operacyjną na sprzedaży przed uwzględnieniem zdarzeń specjalnych na poziomie 4 do 5 procent” – mówi Alexander Seitz. Wcześniej prognoza na 2022 rok wynosiła do 4 proc.
0
Udostępniono
Siemens
MotoSolutions

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

BARIBAL Group
MV Center Systemy Wizyjne Sp z o.o.
Nifco Poland Sp. z o.o.
ZG Lighting Polska Sp. z o.o.
ITA Sp. z o. o.  Sp. k.
Craemer GmbH