Stokvis Tapes
Takoni
VIA
Dębicka fabryka opon świętuje w kwietniu br. 85 lat istnienia i bogatej historii - od powołanej do życia w 1939 roku Fabryki Gum Jezdnych Stomil po dzisiejszy nowoczesny zakład rozwijany od 29 lat przy wsparciu strategicznego inwestora, amerykańskiej firmy Goodyear.

Boryszew S.A., jedna z największych prywatnych grup przemysłowych w Polsce, podsumowała rok 2023. Przychody wyniosły 5,69 mld złotych, a EBITDA 380 mln złotych (bez zdarzeń jednorazowych). Mimo wyzwań gospodarczych, Grupa konsekwentnie utrzymuje dobrą rentowność.c

17 kwietnia br. zarząd Boryszew S.A. podjął uchwałę w sprawie skierowania do najbliższego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. wniosku w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 0,44 złotego na jedną akcję uprawioną do dywidendy, to jest w łącznej wysokości 90.290.200 złotych, z kapitału zapasowego Spółki, który zgodnie z postanowieniami art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych może być przeznaczony do podziału.

Propozycja kwoty dywidendy do wypłaty pomiędzy akcjonariuszy jest zgodna z opublikowaną, raportem bieżącym nr 21/2022 w dniu 9 maja 2022 roku, polityką dywidendową spółki, a ponadto wypłata dywidendy w zaproponowanej przez Zarząd wysokości nie będzie zagrażać realizacji strategicznych celów Grupy Kapitałowej.

Jedocześnie Boryszew S.A. poinformował, że zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych, spółka nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw. Akcje własne Boryszew S.A. nie są objęte wypłatą dywidendy (spółka posiada 34.795.000 akcji własnych).

Rada Nadzorcza spółki w dniu 17 kwietnia 2024 roku pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu.

Ostateczną decyzję w sprawie wypłaty dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie Boryszew S.A., o zwołaniu którego Spółka poinformuje w trybie właściwego raportu bieżącego.
18 kwietnia br. o godz. 10.00 rozpoczęły się pierwsze spotkania B2B podczas tegorocznej edycji Automotive CEE Day (Opole, 18-19 kwietnia 2024 r.).

Mangata Holding, polska grupa przemysłowa działająca w segmentach produkcji podzespołów i komponentów dla motoryzacji, armatury i automatyki przemysłowej oraz elementów złącznych, wypracowała 938 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co stanowi spadek o 10,8% w porównaniu do rekordowego 2022 r.

Firma MAN Truck & Bus Polska dostarczyła w zeszłym miesiącu do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Kraśniku cztery nowe, miejskie, niskopodłogowe autobusy elektryczne MAN Lion’s City 10 E.

Przedsiębiorca FCA Poland S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Alfa Romeo Tonale, wyposażonych w otwierany dach, system zapobiegający przytrzaśnięciu podczas zamykania dachu może nie działać prawidłowo, co może spowodować ryzyko urazu rąk lub ramion użytkownika, który podczas zamykania dachu znalazłby się pomiędzy szybą dachu a ramą.

BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki BMW, modele: X1(E83); seria 1 (E87); seria 3 sedan (E90) i seria 3 kombi (E91), wyprodukowanych w Niemczech, może dochodzić do pęknięcia generatora gazowego poduszki powietrznej.

baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

item Polska Sp. z o. o.
GREG-PLAST
Takoni Sp. z o.o.
METCHEM Sp. z o.o.
TIMRET Sp. z o.o.
Bollhoff Technika Łączenia Sp. z o.o.