Stokvis Tapes
VIA
Grupa Volkswagen i Salzgitter AG współpracują od ponad 60 lat. Teraz obie firmy chcą otworzyć nowy rozdział tej kooperacji, skupiając się na obniżeniu śladu węglowego procesów i produktów.

Partnerzy ogłosili wczoraj, że podpisali porozumienie, według którego Volkswagen stanie się jednym z pierwszym odbiorców „zielonej” stali. Jej produkcja będzie się odbywać w centrali firmy w Dolnej Saksonii od końca 2025 roku. Według Salzgitter AG, dzięki zastosowaniu wodoru i odnawialnej energii uda się zredukować emisję CO2 podczas produkcji o ponad 95 procent. Grupa Volkswagen planuje używać „zielonej” stali od końca 2025 roku przy ważnych projektach, takich jak model Trinity, który będzie powstawać w Wolfsburgu od 2026 roku.

Dla Volkswagena ograniczenie emisji CO2 w łańcuchu dostaw jest kluczowym elementem strategii, która zakłada, że Grupa stanie się dostawcą usług mobilności z neutralnym bilansem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku. Producent stosuje przy tym podejście oparte na analizie tzw. gorących punktów: koncentruje się na ograniczaniu emisji CO2 w miejscach, gdzie powstaje ich najwięcej podczas procesu produkcji samochodu. Poza elektrycznym układem napędowym wraz z akumulatorem i komponentami z aluminium dotyczy to przede wszystkim stali. W przyszłych projektach, takich jak Trinity (to w pełni skomunikowany z otoczeniem samochód elektryczny nowej generacji, który będzie produkowany w Wolfsburgu od 2026 r.) zastosowanie stali o obniżonym śladzie węglowym może zatem znacząco przyczynić się do poprawy ogólnego bilansu CO2. Do końca 2022 r. obaj partnerzy chcą uzgodnić wielkości dostaw stali o niskiej emisji CO2 w latach 2025-2030.

Firma Salzgitter AG postawiła sobie za cel znaczne zmniejszenie emisji CO2 przy produkcji stali. Będzie to możliwe dzięki wdrożeniu programu transformacji „SALCOS – Salzgitter Low CO2-Steelmaking” (produkcja stali o obniżonym śladzie węglowym). Zamiast koksu, który jest dziś używany przy produkcji surówki w wielkich piecach, koncern chce w przyszłości wytwarzać stal z wykorzystaniem ekologicznego wodoru i energii odnawialnej. W tym celu w Salzgitter budowane są elektrolizery do produkcji wodoru, instalacje do bezpośredniej redukcji oraz piece elektryczne. Krok po kroku Salzgitter AG chce ograniczyć emisję CO2 o ponad 95 procent do roku 2033. Pozwoliłoby to uniknąć emisji jednego procenta całkowitej emisji CO2 w Niemczech.

Współpraca obu firm, związana z „zieloną” stalą już się rozpoczęła. W ubiegłym roku Grupa Volkswagen testowała stal o niskim śladzie węglowym z Salzgitter AG. Została ona wyprodukowana w hucie w Peine z wykorzystaniem złomu, a emisja CO2 została obniżona o 66 procent. W tym roku Volkswagen planuje zakup kolejnych 3000 ton takiej stali.

Innym ważnym elementem umowy jest stworzenie systemu recyklingu stali w obiegu zamkniętym pomiędzy głównym zakładem Volkswagena w Wolfsburgu a hutą w Salzgitter. Grupa Volkswagen przekaże pozostałości stali z produkcji firmie Salzgitter AG, która je przetopi i przetworzy na nowe produkty stalowe, a następnie dostarczy do Wolfsburga, gdzie będą wykorzystane do produkcji samochodów. Celem na przyszłość jest rozszerzenie tego „zamkniętego obiegu” stali na inne zakłady produkcyjne Grupy Volkswagen.

„Zakupy są dla Grupy Volkswagen niezwykle ważne na drodze do neutralności pod względem emisji CO2. Chcemy osiągnąć ten cel najpóźniej do 2050 roku. Już dziś część naszej produkcji jest neutralna pod względem emisji CO2 w ujęciu bilansowym – na przykład produkcja ID.3 w Zwickau. Transformacja na elektromobilność znacznie zwiększyła znaczenie zakupów w kontekście dekarbonizacji: o ile do tej pory łańcuch dostaw odpowiadał za 17 procent emisji CO2 w całym cyklu życia Golfa, to w przypadku ID.3 wartość ta wzrosła już do 42 procent. Dla dalszej poprawy naszego bilansu CO2 kluczowe będzie maksymalne wykorzystanie materiałów – przede wszystkim stali. Ważnym krokiem jest stosowanie surowca o obniżonej emisji CO2, a także recykling pozostałości poprodukcyjnych. Dzięki ‘zielonej’ stali i recyklingowi sprawimy, że w przyszłości łańcuchy dostaw Volkswagena będą jeszcze bardziej przyjazne dla środowiska” – powiedział Murat Aksel, członek zarządu Grupy Volkswagen ds. zakupów.

„Dekarbonizacja społeczeństwa i gospodarki może się udać tylko dzięki współpracy silnych partnerów. Nasz wspólny projekt jest doskonałym przykładem nowego sposobu prowadzenia działalności – gospodarki cyrkularnej z zamkniętymi przepływami materiałowymi. Bliskie sąsiedztwo zakładów produkcji stali i samochodów to kolejny plus naszej współpracy. Dostarczając ekologiczną stal i odbierając pozostałości stali z produkcji samochodów, wspieramy naszego długoletniego klienta, firmę Volkswagen, w realizacji jej celów klimatycznych. Jest to kolejny bardzo konkretny krok w kierunku rozszerzenia i wzmocnienia rynkowych struktur gospodarki cyrkularnej” – skomentował Gunnar Groebler, prezes zarządu Salzgitter AG.
0
Udostępniono
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

New Era Materials Sp. z o.o.
WAMECH P. A. WĄSIK Sp. J.
FORTY Sp. J. A. Korczyński, M. Tytkowska
Nifco Poland Sp. z o.o.
VIA Technika Obróbki Powierzchniowej Sp. z o.o.
PILOUS Packaging Polska Sp. z o.o.