Sandvik
Stokvis Tapes
Manutan
VIA
Aalberts
Gotec
Grupa Volkswagen odnotowała dobre wyniki finansowe w pierwszym kwartale 2022 roku, mimo trudnej sytuacji na świecie. Wpływ na sukces miały przede wszystkim: struktura (mix) sprzedaży, polityka cenowa, dyscyplina kosztowa oraz elastyczność dzięki globalnej strukturze.

Volkswagen złagodził wpływ światowego niedoboru półprzewodników i wiązek przewodów poprzez relokację zasobów pomiędzy głównymi rynkami w Europie, Chinach i obu Amerykach. W rezultacie przychody ze sprzedaży wyniosły 62,7 mld euro (wzrost o 0,6 procent), a zysk operacyjny przed uwzględnieniem pozycji specjalnych wyniósł 8,5 mld euro, w tym pozytywne efekty głównie hedgingowe. Nawet bez uwzględnienia tych efektów bazowy zysk operacyjny w wysokości ok. 5 mld euro jest znacznie wyższy niż w roku ubiegłym i świadczy o solidnej kondycji firmy. Na podstawie tych danych i spodziewanej lepszej dostępności półprzewodników w drugiej połowie roku, Grupa potwierdza swoje prognozy na rok 2022. Nie można jednak jeszcze ostatecznie ocenić, jaki wpływ na działalność Grupy Volkswagen, gospodarkę światową i branżę motoryzacyjną w roku podatkowym 2022 będą miały ostatnie wydarzenia związane z konfliktem Rosja-Ukraina, a także pandemią wirusa Covid-19.

„Nasza grupa w pierwszym kwartale kolejny raz pokazała dużą odporność, mimo bezprecedensowych wyzwań, przed którymi stoi świat w związku ze straszliwą wojną w Ukrainie i trwającą pandemią, która ma wpływ na łańcuchy dostaw” – powiedział prezes zarządu Grupy Volkswagen, dr Herbert Diess. „Jako prawdziwie globalna firma posiadamy rozległe moce produkcyjne na wszystkich głównych rynkach na całym świecie. Globalna struktura Volkswagena pomogła nam złagodzić wiele negatywnych skutków, które obecnie obserwujemy. Nawet w coraz bardziej spolaryzowanym świecie Volkswagen jest mocno zaangażowany w rozszerzanie swojej globalnej obecności, co jeszcze bardziej przyspieszy jego transformację w zrównoważonego i w pełni cyfrowego dostawcę usług mobilności” – dodał dr Diess.

Grupa Volkswagen będzie nadal kontynuować swoją ekspansję na rynkach, na których spodziewa się wzrostu. Szczególny nacisk zostanie położony na Amerykę Północną, zwłaszcza Stany Zjednoczone, gdzie wdrażany jest ambitny plan, którego celem jest osiągnięcie 10-procentowego udziału w rynku do 2030 roku. Głównym elementem tej strategii będą samochody elektryczne (BEV). Do końca obecnej dekady portfolio tego typu pojazdów w ramach Grupy powiększy się do ponad 25 modeli. Ponadto Grupa planuje uruchomienie w Stanach Zjednoczonych produkcji ogniw akumulatorów. Na zwiększenie oferty BEV, badania i rozwój oraz produkcję w Ameryce Północnej Volkswagen przeznaczy 7,1 mld dolarów.

Volkswagen nie zamierza zwalniać na swoim największym rynku – w Chinach, przyspieszając cyfryzację i elektryfikację. Volkswagen Anhui będzie nowym centrum elektromobilności, a produkcja modeli opartych na platformie MEB rozpocznie się w Państwie Środka w 2023 roku. W przyszłym roku rozpocznie się tam również produkcja akumulatorów. W związku z tym Grupa przeznaczyła na inwestycje w Anhui i Gotion po 1 mld euro. W celu lepszego dostosowania oprogramowania Grupy do potrzeb chińskich klientów, CARIAD w ramach swojej działalności w Pekinie zatrudnił już 600 pracowników, dążąc do stworzenia ogólnokrajowej sieci badawczo-rozwojowej z ośrodkami w Pekinie, Szanghaju, Chengdu i Hefei. Wykorzystanie lokalnej, wyspecjalizowanej kadry jest kluczem do zwiększenia kompetencji firmy w zakresie badań i rozwoju w Chinach.

Zaangażowanie w badania i rozwój

W Dziale Automotive wydatki na badania i rozwój wzrosły o 10 procent – do 4,4 mld euro. Ta kwota jest przeznaczona na rozwój przyszłych modeli i technologii aut elektrycznych. Wskaźnik nakładów na badania i rozwój wyniósł 8,5 procent (w pierwszym kwartale 2021 r. było to 7,7 procent). Jednocześnie Grupa zmniejszyła wydatki inwestycyjne o 11,5 procent – do 1,7 mld euro. Dzięki temu wskaźnik nakładów inwestycyjnych spadł do 3,3 procent po 3,7 procent w poprzednim kwartale.

„Wyniki pierwszego kwartału świadczą o odporności modelu naszej działalności, mimo trudnych warunków. Wysiłki naszych zespołów w znaczącym stopniu złagodziły zakłócenia w łańcuchach dostaw. Do dobrych wyników w pierwszym kwartale przyczynił się także odpowiednia struktura produktowa, w której dominują pojazdy o lepszym wyposażeniu, a także stała dyscyplina kosztowa. Ponadto umiejętnie zarządzaliśmy ryzykiem, związanym z surowcami” – powiedział Arno Antlitz, dyrektor finansowy Grupy Volkswagen. „Nasze wyniki za I kwartał i wysoka płynność netto pokazują, że jesteśmy w stanie i chcemy stale inwestować w naszą transformację i przyszłość firmy, także w trudnych czasach” – dodał Antlitz.

Przepływy pieniężne netto w Dziale Automotive wyniosły ok. 1,5 mld euro, odzwierciedlając sezonowy wzrost zapasów w połączeniu z niższym poziomem produkcji pod koniec kwartału.

Obejmuje to 0,5 mld euro na fuzje i przejęcia oraz 0,2 mld euro na działania związane ze sprawą diesli. Płynność netto w Dziale Automotive wynosi około 31 mld euro i wynika z czystych przepływów pieniężnych netto, a także obejmuje spłatę obligacji hybrydowych o wartości 1,1 mld euro w marcu 2022 roku oraz nową emisję tych obligacji o wartości 2,25 mld euro, wypuszczoną w tym samym miesiącu.

Postępy w transformacji w kierunku dostawcy zrównoważonej mobilności

Volkswagen kontynuuje swoją transformację w zrównoważonego dostawcę usług mobilności. Nowa struktura, którą uzgodniła Grupa, będzie miała tu kluczowe znaczenie, ponieważ Volkswagen ewoluuje od klasycznego producenta do zintegrowanej pionowo firmy zajmującej się mobilnością.

Marki staną się bardziej niezależne, a Grupa skupi się na ogólnej strategii i wykorzystaniu zjawiska synergii. Platformy technologiczne Volkswagena również uzyskają większą autonomię, by zapewnić maksymalizację efektu synergii w całej Grupie.

Znajdzie to również odzwierciedlenie w zarządzaniu finansami Grupy. Od pierwszego kwartału 2022 roku Grupa będzie raportować w grupach marek: wolumenowych, premium i sportowych. Ponadto spółka CARIAD, która odpowiada za oprogramowanie, jest widoczna jako oddzielna jednostka, podobnie jak TRATON, który jest raportowany bez oddzielnego ujawniania danych dotyczących Scanii, MAN-a i Navistara.

Bardziej ambitne cele ograniczenia emisji

Otwarte i przejrzyste rynki światowe są podstawą dla biznesu. Są one jednak również niezbędne do wspólnego osiągania ambitnych celów zrównoważonego rozwoju. Grupa Volkswagen intensyfikuje swoje wysiłki w tym obszarze i podniosła swoje cele dotyczące redukcji emisji we własnych zakładach produkcyjnych z 30 do 50 procent do 2030 roku w porównaniu z rokiem 2018. Inicjatywa Science Based Targets (SBTi) potwierdziła ostatnio, że zwiększone cele klimatyczne Grupy w zakresie produkcji są obecnie zgodne z celem 1,5 stopnia.

Wyniki poszczególnych grup marek

Grupa marek wolumenowych była w największym stopniu narażona na obecną sytuację związaną z wojną w Ukrainie, trwającą pandemią Covid-19 i brakami półprzewodników. Mimo to odnotowała niezły początek roku. Wszystkie marki w grupie wolumenowej odnotowały wzrost średnich cen sprzedaży, mimo że sprzedaż jednostkowa spadła częściowo o wartość dwucyfrową.

Marki Volkswagen Samochody Osobowe, Seat i Volkswagen Samochody Dostawcze odnotowały wzrost marż. Jedynie Skoda odnotowała tu spadek, co jest związane z konsolidacją działalności w Rosji. Przychody ze sprzedaży w grupie marek wolumenowych wyniosły 24,4 mld euro (rok wcześniej 27,4 mld euro), a zysk operacyjny przed uwzględnieniem pozycji specjalnych 0,9 mld euro (1,4 mld euro rok wcześniej).

Grupa marek premium (włączając Bentleya) uzyskała wynik niemal identyczny jak przed rokiem – przychody ze sprzedaży wyniosły 14,4 mld euro. Zysk operacyjny przed uwzględnieniem pozycji specjalnych wzrósł ponad dwukrotnie – do 3,5 mld euro (rok temu 1,5 mld euro), pomimo spadku wolumenu sprzedaży. Wynikało to głównie z utrzymującego się wysokiego popytu na dobrze wyposażone pojazdy klasy premium, pozytywnego wpływu wyceny instrumentów zabezpieczających oraz niższych kosztów stałych.

W grupie marek sportowych i luksusowych można było zaobserwować ogromny popyt na Porsche 911, Panamerę i Cayenne. Przychody ze sprzedaży wzrosły do 7,3 mld euro (rok wcześniej 7 mld euro). Ten wzrost doprowadził do zwiększenia zysku operacyjnego do 1,4 mld euro (rok wcześniej 1,2 mld euro). Marża operacyjna wyniosła 18,6 procent.

Przychody ze sprzedaży spółki TRATON w pierwszym kwartale sięgnęły 8,4 mld euro (o 29,7 procent więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej, jednak nie obejmował on wyników spółki Navistar). Zysk operacyjny był ponad trzykrotnie wyższy niż w poprzednim roku, to w dużej mierze efekt działań restrukturyzacyjnych w MAN Nutzfahrzeuge w Europie. Pozytywny wpływ miały także miks i efekt różnic kursowych.

CARIAD w pierwszym kwartale 2022 roku zwiększył sprzedaż netto do 110 mln euro (rok wcześniej było to 75 mln euro). Strata operacyjna wzrosła w wyniku wyższych inwestycji wstępnych w nasze oprogramowanie.
0
Udostępniono
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

ELTEK Poland Sp. z o.o.
CVGS Sp. z o.o. Sp. k.
 bekuplast S.A.
Bodycote Polska Sp. z o.o.
HMT HELDENER METALLTECHNIK POLSKA Sp. o.o. & CO Sp. komandytowa
Poli