Stokvis Tapes
Takoni
Galvanopartners
VIA
Nissan otrzymał zgodę na montaż dodatkowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 20 MW w zakładzie produkcyjnym w Wielkiej Brytanii, co stanowi kolejny kamień milowy w projekcie EV36Zero i planach firmy, która zmierza do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla.

Nowa instalacja o mocy 20 MW, dla której uzyskano pozwolenie na budowę, dwukrotnie zwiększy ilość energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wytwarzanej w fabryce Nissana w Sunderland. Pokryje 20% zapotrzebowania zakładu, co wystarczy do wyprodukowania wszystkich elektrycznych Nissanów LEAF sprzedawanych w Europie.

Prace nad inwestycją rozpoczną się natychmiast, a rozbudowa instalacji istniejącej farmy wiatrowej i fotowoltaicznej ma zostać ukończona do maja 2022 r.

Alan Johnson, wiceprezes ds. produkcji w zakładach Nissana w Sunderland, powiedział: „W naszym zakładzie korzystamy ze źródeł odnawialnej energii od ponad 15 lat. Rozbudowa farmy fotowoltaicznej stanowi integralną część projektu Nissan EV36Zero i procesu prowadzącego firmę do uzyskania neutralności węglowej”.

To pierwsza z potencjalnych dziesięciu dodatkowych farm fotowoltaicznych, których budowa jest planowana w ramach ogłoszonego w lipcu projektu Nissan EV36Zero. W jego ramach Nissan wraz z partnerami zainwestują początkowo 1 miliard funtów w przyszłą produkcję pojazdów elektrycznych, budowę nowej gigafabryki Envision AESC oraz stworzenie mikrosieci energetycznej przez miasto Sunderland.

29 listopada Nissan ogłosił Ambition 2030, długoterminową wizję firmy mającą na celu przede wszystkim zwiększenie możliwości w zakresie mobilności. Z tej okazji zaprezentowano koncepcyjny model Chill-Out – nową generację elektrycznego crossovera, który ma być w przyszłości produkowany w Sunderland. W październiku firma Envision AESC, partner Nissana w zakresie produkcji akumulatorów, otrzymała pozwolenie na budowę nowej gigafabryki o mocy produkcyjnej 9 GWh, która ma powstać na terenie przylegającym do zakładu produkcji samochodów.

Projekt obejmuje również plany dotyczące systemu magazynowania energii o mocy 1 MW, wykorzystującego używane akumulatory z pojazdów elektrycznych Nissana, co umożliwi również przechwytywanie nadmiaru energii wytwarzanej w ciągu dnia i wykorzystywanie jej w innych porach. W ten sposób projekt przyczyni się do zrównoważenia zapotrzebowania sieci energetycznej.

Stworzenie i instalację farmy fotowoltaicznej powierzono firmie Engenera. Nissan zaczął wykorzystywać odnawialne źródła energii w Sunderland w 2005 roku wraz z montażem pierwszych turbin wiatrowych na terenie zakładów. Zespół 10 turbin generuje 6,6 MW mocy. Istniejąca już farma fotowoltaiczna o mocy 4,75 MW powstała w 2016 roku.

Wdrażając w życie wizję Ambition 2030, Nissan chce stać się firmą prawdziwie zrównoważoną, która dąży do stworzenia czystszego, bezpieczniejszego i bardziej przyjaznego dla wszystkich świata. Wizja ta przyczynia się do realizacji celu firmy, jakim jest osiągnięcie neutralności węglowej w całym cyklu życia produktów do roku obrotowego 2050.
0
Udostępniono
MotoSolutions
Siemens

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Gumitex Sp. z o.o. Sp.k.
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A.
YETICO S.A.
HQ Plastics
Galwanizer Sp. z o.o.
Bollhoff Technika Łączenia Sp. z o.o.