Stokvis Tapes
VIA
Spółka PowerCo, zajmująca się akumulatorami w Grupie Volkswagen i belgijska grupa technologiczna Umicore uzyskały wszystkie niezbędne zgody na ich wspólne przedsięwzięcie, ogłoszone we wrześniu 2022 roku. Partnerzy mogą teraz przejść do kolejnego etapu - przygotowania produkcji na skalę przemysłową materiałów katodowych i innych elementów niezbędnych do produkcji ogniw w Europie.

Katody są najważniejszymi elementami akumulatorów i w dużej mierze od nich zależy ich wydajność. W związku z tym mają także największy wpływ na całkowity koszt akumulatora i są bardzo istotnym elementem łańcucha wartości i transformacji w kierunku elektromobilności.

Od 2025 roku spółka joint venture stworzona przez PowerCo i Umicore będzie zaopatrywać europejskie fabryki ogniw akumulatorowych PowerCo w kluczowe materiały do produkcji. Spółka z siedzibą w Brukseli pokryje dużą część zapotrzebowania PowerCo w UE, dzięki temu Umicore uzyska dostęp do ważnej części europejskiego zapotrzebowania na materiały katodowe do samochodów elektrycznych.

Nowa spółka jest więc na dobrej drodze, aby do końca dekady produkować materiały katodowe i inne elementy ogniw, które wystarczą do zbudowania akumulatorów o łącznej pojemności 160 GWh rocznie. Wystarczy to do ok. 2,2 mln samochodów elektrycznych.

Obaj partnerzy wniosą więc istotny wkład w ekologiczną transformację mobilności oraz w dalszy rozwój lokalnego, zrównoważonego i w pełni zintegrowanego europejskiego łańcucha dostaw akumulatorów.

Poszukiwania miejsca produkcji nie zostały jeszcze zakończone. Lokalizacja fabryki i nazwa spółki joint venture zostaną ogłoszone w odpowiednim czasie.
0
Udostępniono
baza dostawcow
MotoSolutions

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

K2ROBOTS
Craemer GmbH
GABEC
Bollhoff Technika Łączenia Sp. z o.o.
Stokvis Tapes Polska Sp. z o.o.
T.ERRE POLSKA Sp. z o.o.