Takoni
Stokvis Tapes
VIA
Škoda dąży do produkcji neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla, którą ma osiągnąć w swoich zakładach do końca dekady. We współpracy z ČEZ ESCO i ŠKO-ENERGO producent samochodów uruchomił trzy dachowe systemy fotowoltaiczne w swoim głównym zakładzie produkcyjnym i centrum logistycznym Škoda Parts Center w Mladá Boleslav.

Nowa elektrownia słoneczna, składająca się z ponad 5 400 modułów o łącznej powierzchni ponad 10 000 m² (odpowiadającej 15 kortom tenisowym), ma generować ponad 2 GWh bezemisyjnej energii elektrycznej rocznie. Taka ilość mogłaby w pełni zasilić około 25 000 samochodów Škoda Enyaq 85.

Głównymi założeniami strategii Green Future marki są zwiększenie produkcji pojazdów zeroemisyjnych i inwestycja w odnawialne źródła energii. Ma to przyczynić się do długoterminowej redukcji emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia produktu, a tym samym wspierać cel Grupy Volkswagen, jakim jest osiągnięcie produkcji neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla.

- W Škodzie nieustannie pracujemy nad zmniejszeniem śladu węglowego. W ramach naszej strategii NEXT LEVEL - ŠKODA STRATEGY 2030, „zielona produkcja” stała się głównym filarem działań w trwającej dekadzie transformacji i naszych wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju. Uważamy tę elektrownię za kluczową dla osiągnięcia naszego ambitnego, ale realnego celu - zasilania produkcji pojazdów i komponentów w całości energią neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla w naszych zakładach w Czechach do 2030 r. - mówi Andreas Dick, członek zarządu Škoda Auto ds. produkcji i logistyki.

Współpraca z ČEZ ESCO i ŠKO-ENERGO

Pierwsza współpraca między Škodą, ČEZ ESCO i dostawcą energii ŠKO-ENERGO w zakresie systemów solarnych rozpoczęła się pod koniec 2019 roku. Zainstalowane moduły słoneczne w centrum serwisowym Škody w Kosmonosach generują ponad 450 MWh rocznie, pokrywając prawie 17% zapotrzebowania na energię centrum serwisowego. Ich ogromna powierzchnia, licząca aż 2200 m², może wytworzyć nawet 450 MWh energii rocznie.

- W ČEZ intensywnie pracujemy nad dekarbonizacją i zapewnieniem bezpieczeństwa dostaw energii. Naszym celem jest wytwarzanie 6 GWh energii ze źródeł odnawialnych do 2030 roku i osiągnięcie neutralności węglowej w produkcji energii do 2040 roku. Jako wiodąca firma energetyczna w Czechach, jesteśmy zaangażowani we wspieranie zarówno klientów prywatnych, jak i przemysłowych w zmniejszaniu ich śladu węglowego. Elektrownia fotowoltaiczna dla marki Škoda doskonale wpisuje się w te cele - komentuje Prezes zarządu ČEZ, Daniel Beneš.

Współpraca ze ŠKO-ENERGO i ČEZ ESCO została rozszerzona w lutym 2021 roku, w celu budowy elektrowni słonecznej obejmującej łącznie 5 468 najnowocześniejszych modułów fotowoltaicznych: 3 020 paneli na dachu Škoda Parts Center, 1 328 paneli na hali U6C i 1 120 paneli na hali M12L. Moduły te zapewnią nominalną moc 2 146 kilowatogodzin (kWp), czyli tyle, ile zużywa przeciętne czteroosobowe gospodarstwo w ciągu roku.

- Projekt ten ma na celu generowanie ponad 2 GWh bezemisyjnej energii elektrycznej rocznie i stanowi kolejny ważny krok w kierunku produkcji neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla. Instalacja 5 468 modułów słonecznych na dachach trzech hal była naprawdę trudnym przedsięwzięciem. Ukończenie kolejnego projektu ze Škoda Auto i ČEZ, po udanej instalacji w Centrum Serwisowym w Kosmonosach w 2019 roku, wzmocniło nasze udane partnerstwo - opisuje szeroki zakres nowego systemu fotowoltaicznego Tomáš Kubín, Dyrektor zarządzający ŠKO-ENERGO.

Słoneczny sukces w Indiach

Škoda rozwija produkcję zrównoważonej energii w swoich zakładach na całym świecie. W Indiach system fotowoltaiczny w zakładzie w Aurangabad jest podłączony do sieci już od 2018 roku. Tylko w ciągu ubiegłego roku wygenerował ponad 1440 MWh, czym zmniejszył zależność zakładu od zakupionej energii aż o 40%.

Dachowa elektrownia słoneczna w zakładzie Chakan w Pune została rozbudowana w lutym 2023 roku. Przy szczytowej wydajności 18,5 MWp jest obecnie w stanie wyprodukować do 26 600 MWh energii elektrycznej rocznie, pokrywając do 30% zużycia w zakładzie. Elektrownia skutecznie kompensuje ponad 28% emisji CO₂ z zakładu.
0
Udostępniono
Automotive CEE Day 2024
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Shapers’ Polska Sp. z o.o.
RABUGINO Sp. z o.o.
FABER CNC
MV Center Systemy Wizyjne Sp z o.o.
PILOUS Packaging Polska Sp. z o.o.
METCHEM Sp. z o.o.