Takoni
Stokvis Tapes
VIA
Galvanopartners
W roku 2016, wraz z uruchomieniem nowego zakładu produkcyjnego Volkswagen Poznań we Wrześni, w którym powstaje model Volkswagen Crafter, podpisano umowę pomiędzy spółką Volkswagen Poznań, a Zespołem Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni.

W myśl porozumienia, w Zespole Szkół utworzono klasę patronacką, kształcącą uczniów w zawodzie mechanik precyzyjny. Dziś świętujemy piąty rok współpracy, a do dnia dzisiejszego mury szkoły opuściło 35 absolwentek i absolwentów nauki tego zawodu – pracowników młodocianych Volkswagen Poznań, z których zdecydowana większość pracuje obecnie w zakładach Volkswagen Poznań.

Klasa patronacka to połączenie szkolnej wiedzy teoretycznej i pierwszych praktycznych doświadczeń w pracy. Kierując się tymi założeniami w 2016 roku, firmy Volkswagen Poznań i równolegle Gestamp Polska we współpracy z Zespołem Szkół Politechnicznych we Wrześni uruchomiły klasę patronacką w zawodzie mechanik precyzyjny. W przypadku Volkswagena, celem tej współpracy było przygotowanie specjalistów potrzebnych w nowouruchomionej fabryce VW we Wrześni.

„Współczesny rynek pracy, jego potrzeby oraz nowoczesne technologie stosowane w przemyśle motoryzacyjnym, wymagają nowych, unikatowych kompetencji, które dostarczyć mogą tylko wysoko wykwalifikowani pracownicy” – podkreśla Jolanta Musielak, członek zarządu Volkswagen Poznań ds. personalnych i organizacji. „Volkswagen Poznań i Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni, wraz z partnerami - Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni oraz Gestamp Polska, umożliwiają zdobycie wykształcenia i doświadczenia zawodowego odpowiadającego najwyższym europejskim standardom, stawiając na kształcenie dualne, czyli na system oparty na ścisłej współpracy szkoły i przedsiębiorstwa. Celem takiego współdziałania jest wykształcenie młodego pokolenia specjalistów z różnych dziedzin technicznych, którzy będą gotowi sprostać wyzwaniom, jakie niesie ze sobą praca w nowoczesnym przemyśle motoryzacyjnym.”

„Gdy w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie spotkają się ludzie o określonych oczekiwaniach i zainteresowaniach aby pracować nad realizacją wyznaczonego celu, to można dokonać rzeczy wielkich. Nam się to przydarzyło” mówi Bogdan Nowak, dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni.

Uczniowie Volkswagen Poznań w zawodzie mechanik precyzyjny teorii uczą się w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni, a praktyki odbywają w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, a od drugiej klasy także w Volkswagen Poznań w zakładzie Września-Białężyce i częściowo w zakładzie Poznań-Antoninek. Ponadto w miarę możliwości uczniowie Volkswagen Poznań odbywają część zajęć wakacyjnych w firmie Gestamp Polska i na odwrót. Oprócz teoretycznej i praktycznej nauki zawodu, uczniowie mają też rozszerzony program nauki języka niemieckiego oraz możliwość uczestnictwa w różnych dodatkowych aktywnościach, takich jak wymiany międzynarodowe organizowane przez pracodawców. Zwieńczeniem nauki jest egzamin potwierdzający kwalifikacje.

Klasa patronacka w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni wykształciła jak dotąd 35 absolwentów firmy Volkswagen Poznań, w tym 6 dziewcząt. Znakomita większość z nich, bo aż 34, podjęło po zakończeniu szkoły pracę w zakładach Volkswagen Poznań. Obecnie w zawodzie mechanik precyzyjny kształci się kolejnych 34 uczniów Volkswagen Poznań, a wśród nich 2 dziewczyny.

Ponadto Spółka współpracuje także blisko z Zespołem Szkół Nr 1 w Swarzędzu, w którym młodzież może pozyskać odpowiednie kwalifikacje w takich zawodach jak: mechatronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, operator maszyn i urządzeń odlewniczych, czy automatyk. Dotychczas, w ramach realizowanego konsekwentnie programu kształcenia zawodowego, klasy patronackie w Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu oraz w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni opuściło 620 absolwentów, będących uczniami Volkswagen Poznań, z których 539 spełniło kryteria i tuż po ukończeniu szkoły zostało zatrudnionych w Volkswagen Poznań.
0
Udostępniono
baza dostawcow
Siemens

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Kempny Komponenty
Bimax Sp. z o.o.
T.ERRE POLSKA Sp. z o.o.
ITA Sp. z o. o.  Sp. k.
RAMPF Production Systems GmbH & Co.
 Quality Control Innovation System Sp. z o.o.