Stokvis Tapes
Takoni
Galvanopartners
VIA
Spółka AC S.A. poinformowała, iż wstępne przychody ze sprzedaży za I półrocze 2024 r. wyniosły 133 452,7 tys. zł i są wyższe od przychodów ze sprzedaży osiągniętych w I półroczu 2023 r. o 7 358,5 tys. zł, tj. o 5,8 %.

Natomiast wstępne przychody ze sprzedaży w II kw. 2024 r. wyniosły 66 317,8 tys. zł i są wyższe od przychodów ze sprzedaży osiągniętych w II kw. 2023 r. o 6 397,5 tys. zł, tj. o 10,7 %.

AC S.A. to największy w Polsce producent nowoczesnych instalacji autogaz pod marką STAG. Sprzedaje swoje produkty w ponad 50 krajach na sześciu kontynentach, m.in. w USA, Kanadzie, Niemczech, Francji, Australii.

Spółka posiada własne Centrum Badawczo - Rozwojowe.
0
Udostępniono
MotoSolutions

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Craemer GmbH
BWI Poland Technologies Sp. z o.o.
Gumitex Sp. z o.o. Sp.k.
RABUGINO Sp. z o.o.
Shapers’ Polska Sp. z o.o.
RAMPF Production Systems GmbH & Co.