Podczas odbywającego się wczoraj w Ministerstwie Rozwoju III Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030, do partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju przystąpił Volkswagen Poznań.

Spółka pokazała w ten sposób, że świadoma globalnych wyzwań gospodarczych, społecznych i środowiskowych, upatruje w celach zrównoważonego rozwoju szansę na wykreowanie nowej rzeczywistości gospodarczej, otwierającej nowe ścieżki rozwoju dla biznesu, opartej na zasadach transparentności i budującej wizerunek Polski jako wiarygodnego partnera gospodarczego. Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 zawierająca Cele Zrównoważonego Rozwoju, została przyjęta przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego, 25 września 2015 roku w Nowym Jorku. Agenda określa 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz związanych z nimi 169 zadań, które mają zostać osiągnięte przez świat do 2030 roku. Dotyczą osiągnięć w 5 obszarach: ludzie, planeta, dobrobyt, pokój, partnerstwo. Realizacja Celów i zadań monitorowana jest odpowiednimi wskaźnikami. W Polsce koordynacją programu zajmuje się Ministerstwo Rozwoju.

- Osiągnięcie ambitnych celów i zadań Agendy 2030 będzie możliwe dzięki wspólnemu działaniu w efektywny sposób, mobilizacji sił, kreowaniu synergii, ożywionemu i wzmocnionemu partnerstwu będącemu efektem otwartego dla wszystkich zainteresowanych stron dialogu - podkreśla Dietmar Mnich, prezes zarządu Volkswagen Poznań. - Dążąc wspólnie do wykorzystania szans na dokonanie zmian w kraju, regionie i firmie, zwiększania wpływu na zrównoważony rozwój, wyrażamy intencję współpracy w ramach niniejszej inicjatywy partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju podjęte w Volkswagen Poznań obejmują przede wszystkim stosowanie nowoczesnych i przyjaznych środowisku technologii, racjonalne gospodarowanie surowcami, ograniczanie ilości emitowanych zanieczyszczeń, monitorowanie procesu produkcji i jego wpływu na środowisko oraz edukację ekologiczną. Do 2050 roku Volkswagen Poznań zamierza stać się przedsiębiorstwem neutralnym z punktu widzenia bilansu dwutlenku węgla. Dodatkowo spółka stawia sobie cele pośrednie, takie jak zmniejszenie zużycia energii i wody, emisji dwutlenku węgla i lotnych związków organicznych oraz redukcję ilości wytworzonych odpadów o 50% w przeliczeniu na każdy wyprodukowany samochód do 2025 roku. Troska i poczucie odpowiedzialności spółki za wpływ na środowisko naturalne przekładają się na konkretne działania.

Najlepsze praktyki w zakładach Volkswagen Poznań

Ochrona środowiska:
Od 2018 roku zakłady produkcyjne w Poznaniu i Swarzędzu, a od 2019 roku we Wrześni, są zasilane energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych – elektrowni wiatrowych i hydroelektrowni zlokalizowanych na terenie Polski. Dzięki temu emisje CO₂ do powietrza zmniejszono o ponad 80 %.

Ponadto firma współpracuje z dostarczającą ciepło spółką Veolia, wspólnie wdrażając innowacyjne rozwiązanie polegające na odzyskiwaniu ciepła z procesów przemysłowych zachodzących w Odlewni Volkswagen Poznań, a konkretnie z produkcji sprężonego powietrza i skierowania go do sieci ciepłowniczej Veolia. Dzięki temu, ciepłem pochodzącym z Odlewni ogrzewanych jest 30 budynków w poznańskiej dzielnicy Wilda oraz pobliski szpital im. Hipolita Cegielskiego. Innowacyjna technologia wprowadzona w Odlewni Volkswagen Poznań, to prawdopodobnie pierwszy przypadek odzysku ciepła z procesów przemysłowych na potrzeby ogrzewania miejskiego w naszej części Europy. „Wdrożone rozwiązanie oznacza obniżenie produkcji dwutlenku węgla o 2014 ton rocznie” – mówi dyrektor Odlewni Volkswagen Poznań dr Thomas Kreuzinger – Janik. „Dodatkowym atutem tego projektu jest też oszczędność 17 milionów litrów wody, co odpowiada rocznemu zużyciu wody przez 80 czteroosobowych rodzin oraz blisko 40 tysięcy gigadżuli zaoszczędzonej energii, co z kolei oznacza mniejsze zapotrzebowanie na spalanie paliwa w poznańskiej Elektrociepłowni Karolin oraz zmniejszenie lokalnej emisji CO2 o ponad 1000 ton rocznie.”

Pracownicy i lokalna społeczność:
To jednak nie wszystko. W Volkswagen Poznań ludzie są wartością nadrzędną. Firma gwarantuje pracownikom konkurencyjne warunki zatrudnienia, atrakcyjny system premiowy, opiekę medyczną na terenie zakładu, możliwość rozwoju w międzynarodowym środowisku oraz wiele różnorodnych ścieżek kariery. W strategię zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa wpisuje się również dbałość o dobre relacje z sąsiadami zakładów produkcyjnych. Volkswagen Poznań chce być aktywnym uczestnikiem życia lokalnych społeczności i wspólnie z mieszkańcami dbać o lepszą przyszłość i warunki rozwoju. Pracownicy obu zakładów spółki – w Poznaniu i we Wrześni - wspólnie z sąsiadami sadzą lasy, rewitalizują bliskie im obszary zielone, sprzątają tereny przyległe i promują bioróżnorodność.

- Poczucie społecznej odpowiedzialności jest częścią kultury organizacyjnej Volkswagen Poznań, częścią naszego DNA. Jako fabryka samochodów dostawczych i komponentów mamy świadomość wpływu, jaki wywieramy na nasze otoczenie. Wpływ ten staramy się równoważyć między innymi poprzez konsekwentne działania w zakresie realizacji celów z Agendy 2030. Już od 1993 roku jesteśmy częścią lokalnych społeczności i gospodarczego krajobrazu Wielkopolski - mówi Jolanta Musielak, członek zarządu Volkswagen Poznań ds. personalnych i organizacji.- Realizację ambitnych celów biznesowych w Volkswagen Poznań wspiera strategia zrównoważonego rozwoju, którą zbudowaliśmy na trzech stabilnych filarach odpowiedzialności: za pracowników, środowisko naturalne i odpowiedzialności za edukację techniczną przyszłych pokoleń. To właśnie te kierunki realizujemy konsekwentnie od wielu lat - – dodaje Jolanta Musielak.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

IceTech Polska Sp. z o. o.
ARENA COMET SCS Polska Sp. z o.o.
FABER CNC
Georg Utz Sp. z o.o.
Stjorsen Polska
A. Berger Polska Sp. z o. o.