Takoni
Stokvis Tapes
Galvanopartners
VIA
17 maja br. zarząd Wielton S.A.poinformował, że systemy operacyjne wspomagające działalność spółek Wielton S.A. oraz spółki zależnej Fruehauf SAS z siedzibą we Francji zostały zaatakowane przez hakerów.
23 maja poinformowano, że przywrócono podstawową sprawność operacyjną systemów produkcyjnych oraz trwa przywracanie sprawności systemów wspomagających działalność komercyjną i sferę obejmującą obsługę finansową ww. spółek.

Aktualnie prowadzone są prace zmierzające do przywrócenia pełnej funkcjonalności wszystkich systemów operacyjnych. Zarząd jest w trakcie szacowania wpływu zaistniałego zdarzenia na wyniki finansowe i w przypadku jeśli ten wpływ będzie istotny w perspektywie wyników rocznych Grupy Kapitałowej Wielton,.
0
Udostępniono
Siemens
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Sigfox Poland Sp. z o.o.
Pol-Technology Sp. z o.o.
Zakład Wyrobów Metalowych STRUMET Sp. z o. o.
SJM EUROSTAT SAS
Lubricant Polska Sp. z o.o.
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A.