Takoni
Stokvis Tapes
VIA
Grupa Boryszew, jedna z największych prywatnych grup przemysłowych w Polsce, opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2021 roku.

Przychody Grupy wyniosły 3,1 mld PLN i były o 33% wyższe niż w pierwszej połowie 2020 roku (w warunkach porównywalnych bez Impexmetal S.A. Aluminium Konin). Wynik EBITDA w analogicznym okresie wzrósł prawie dwukrotnie osiągnął poziom 189 mln PLN.

W pierwszym półroczu 2021 roku Grupa Boryszew zanotowała wzrost kluczowych wyników finansowych rok do roku, pomimo sprzedaży Impexmetal S.A. Aluminium Konin w listopadzie 2020 roku.

- Pierwsze półrocze tego roku zakończyliśmy naprawdę bardzo dobrymi wynikami. Wysoka EBITDA i satysfakcjonujący zysk netto pozwalają z optymizmem patrzeć na rozwój naszego biznesu w przyszłości. Wynik netto byłby jeszcze wyższy, gdyby nie zawiązanie rezerwy związanej z likwidacją zakładu Hutmen we Wrocławiu. Całkowita kwota z tego tytułu wynosi 19 mln PLN, zdecydowana większość rezerwy ma charakter wyłącznie księgowy - powiedział Wojciech Kowalczyk, Prezes Zarządu Boryszew S.A.

Grupa Boryszew operuje w trzech Segmentach działalności. Segment Metale odpowiadał za 64% przychodów w omawianym okresie, Motoryzacja za 29%, natomiast 7% przychodów wypracował Segment Chemia i Pozostałe.

Segment Metale
Dwa pierwsze kwartały 2021 roku to pierwsze pełne okresy bez udział Impexmetal S.A. Aluminium Konin w wynikach Segmentu Metale. Wyłączając wyniki zakładu w Koninie, przychody wzrosły o prawie 35% i wyniosły niemal 2 mld PLN. Wynik EBITDA segmentu to 127 mln PLN, co stanowiło 64-procentowy wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Segment Motoryzacja
Przychody Segmentu Motoryzacja zwiększyły się o ponad 25% rok do roku i wyniosły 895 mln PLN, co jest w dużej mierze efektem ożywienia gospodarczego po okresach lockdownów. EBITDA Grupy w tym Segmencie zwiększyła się ponad 7-krotnie i wyniosła 51 mln PLN.

- Ogólnoświatowy kryzys w dostawach półprzewodników, wzrost kosztów komponentów oraz zmienność zamówień kontrahentów nie wpływają korzystnie na wyniki finansowe. Zarząd Grupy Boryszew obserwuje trendy rynkowe w branży motoryzacyjnej, która zmienia się w cyklach tygodniowych i będzie podejmował na bieżąco decyzje związane z działalnością na rynku, mając na uwadze również relacje z kluczowymi kontrahentami oraz ewentualne ich zaangażowanie w ograniczenie negatywnego wpływu - powiedział Wojciech Kowalczyk, Prezes Zarządu Boryszew S.A.

Segment Chemia
Pierwsze półrocze bieżącego roku przyniosło niższe wolumeny i marżę produktów wirusobójczych w Segmencie Chemia w porównaniu do poprzedniego roku. Był to natomiast czas wzrostu sprzedaży w obszarze plastyfikatorów. Przychody Grupy Boryszew w Segmencie Chemia w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosły 136 mln PLN, natomiast wynik EBITDA osiągnął poziom 11,6 mln PLN.

Rozwój portfolio produktowego
W Segmencie Chemia, głównie w Boryszew ERG, w pierwszej połowie 2021 roku trwały przygotowania do wprowadzenia na rynek nowych produktów - kosmetyków samochodowych kultowej marki Borygo, innowacyjnego płynu do czyszczenia aluminium AluClean ERG oraz wielosezonowych płynów niskokrzepnących zabezpieczających układ chłodzenia G12++ i G13 do technologii hybrydowej przed zamarzaniem i przegrzewaniem.

Grupa Boryszew rozwija swoją ofertę produktową również w pozostałych segmentach działalności.

W zakładzie NPA Skawina trwają zaawansowane prace nad aluminiowymi przewodami do samochodów elektrycznych oraz stopami walcówki aluminiowej dla specjalistycznych kabli morskich, a w Walcowni Metali „Dziedzice” prowadzony jest projekt wysokoprecyzyjnych wyrobów ciągnionych z mosiądzów dwufazowych. Grupa Maflow prowadzi natomiast intensywne prace nad przewodami do systemów klimatyzacji wykorzystujących czynnik chłodniczy i grzewczy R744 (CO2), który znajdują zastosowanie w pojazdach o napędzie elektrycznym (EV).

Plany Grupy Boryszew na kolejne kwartały
Pandemia COVID-19 pokazała, jak kluczowe w działalności operacyjnej są właściwe zabezpieczenie łańcucha dostaw, umiejętność dostosowania kosztów do zmieniającego się otoczenia czy zarządzanie płynnością. Europejscy klienci wybierają pewne i bezpieczne dostawy nawet kosztem wysokiej ceny. W najbliższym czasie Grupa Boryszew pozostanie beneficjentem trendu skracania łańcuchów dostaw w Segmencie Metale.

- W nadchodzących okresach światowy przemysł nadal będzie mierzył się z wyzwaniem braku komponentów produkowanych głownie w Chinach. Dodatkowym czynnikiem „ryzyka” jest niestabilna sytuacja znaczących podmiotów na rynku azjatyckim. Z tego powodu zdecydowaliśmy się przesunąć publikację nowej strategii Grupy na II kwartał 2022 roku. W obliczu przedłużającej się niepewności związanej z pandemią i jej wpływu na światową gospodarkę, jesień 2021 roku nie jest momentem odpowiednim na takie deklaracje - podsumował Wojciech Kowalczyk.

Grupa Boryszew jest w trakcie analizy opcji strategicznych, której efektem jest decyzja o likwidacji zakładu Hutmen, podpisanie listu intencyjnego o sprzedaży prowadzącej wyłącznie działalność handlową Grupy FŁT oraz sprzedaż toruńskiej Elany PET, które stanowią aktywa niestrategiczne.
0
Udostępniono
Automotive CEE Day 2024
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

 C.H. Erbslöh Polska Sp. z o.o.
ZG Lighting Polska Sp. z o.o.
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A.
Gumitex Sp. z o.o. Sp.k.
ANT Solutions Sp. z o.o.
FORTY Sp. J. A. Korczyński, M. Tytkowska