Stokvis Tapes
VIA
30 maja 2023 roku Rada Nadzorcza spółki Boryszew S.A. zatwierdziła wydatki inwestycyjne Grupy Maflow w kwocie około 20 mln euro.

Planowane inwestycje związane są z zawartą umową z jednym z wiodących producentów z przemysłu samochodowego na dostawę przez spółki Grupy Boryszew przewodów do układu klimatyzacji dla zakładów ww. odbiorcy, z przeznaczeniem do montażu w samochodach (głównie w samochodach elektrycznych) na lata 2025 - 2034. Szacunkowa wartość dostaw w tym okresie wynosi około 280 mln euro.

W związku z zawartym kontraktem planowana jest rozbudowa zakładów należących do Grupy Boryszew z lokalizacjami w Chinach i Meksyku.

Zawarta umowa umożliwi dalszy rozwój kompetencji Grupy Maflow w produkcji wyspecjalizowanych przewodów dla przemysłu samochodowego, a jej zawarcie jest zgodne ze Strategią Grupy Kapitałowej Boryszew na lata 2022 - 2026, która zakłada m.in. rozwój nowych rynków zbytu i pozyskanie nowych klientów końcowych.
0
Udostępniono
MotoSolutions
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

MD Polonia Sp. z o.o.
item Polska Sp. z o. o.
Nifco Poland Sp. z o.o.
1Logistics Żuralski Sp. z o.o.
METCHEM Sp. z o.o.
 bekuplast S.A.