Stokvis Tapes
Takoni
Galvanopartners
VIA
W kwietniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 7,9% w porównaniu z kwietniem ub. roku, kiedy notowano spadek o 6,4% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z marcem br. spadła o 2,2%.

W okresie styczeń - kwiecień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 0,9% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku, kiedy W maju br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 1,7% w porównaniu z majem ub. roku, kiedy notowano spadek o 3,4% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z kwietniem br. spadła o 4,6%. W okresie styczeń - maj br. produkcja sprzedana przemysłu była o 0,3% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku, kiedy notowano spadek o 2,2% w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w maju br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 0,7% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 2,1% niższym w porównaniu z kwietniem br.

Spośród głównych grupowań przemysłowych, w maju br. odnotowano spadek w skali roku w produkcji dóbr zaopatrzeniowych - o 4,9%, dóbr inwestycyjnych - o 2,7% oraz niewielki w produkcji dóbr konsumpcyjnych nietrwałych - o 0,5% i dóbr konsumpcyjnych trwałych - o 0,3%. Zwiększyła się natomiast produkcja dóbr związanych z energią - o 6,4%.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z majem ub. roku, wystąpił w 14 działach, m.in. w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 7,1%, w gospodarce odpadami; odzysku surowców - o 6,0%, w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 5,5%, pozostałego sprzętu transportowego - o 4,9%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 3,3%, artykułów spożywczych - o 2,2% (dział:  Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - zmiana wynosi 0,0 proc. - red. AutomotiveSuppliers.pl)

W porównaniu z kwietniem br., spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w maju br. odnotowano w 27 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji mebli - o 13,3%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 11,4%, w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 9,9%, w produkcji wyrobów z metali - o 8,8%, maszyn i urządzeń - o 8,1%, chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 7,4%, papieru i wyrobów z papieru - o 7,2%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 6,7%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 6,0%.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z kwietniem br., wystąpił w 7 działach, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń - o 5,1%, w produkcji napojów - o 4,6%, pozostałego sprzętu transportowego - o 4,3%.
0
Udostępniono
MotoSolutions

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

MV Center Systemy Wizyjne Sp z o.o.
BARIBAL Group
HQ Plastics
RAMPF Production Systems GmbH & Co.
Poliamid Plastics Sp. z o.o.
Gumitex Sp. z o.o. Sp.k.