Takoni
Stokvis Tapes
VIA
Galvanopartners
W sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 10,9% w porównaniu z sierpniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 13,0% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z lipcem br. wzrosła o 0,7%.

W okresie styczeń - sierpień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 12,9% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 16,4%.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 11,2% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,7% wyższym w porównaniu z lipcem br.

W większości głównych grupowań przemysłowych w sierpniu br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Produkcja dóbr inwestycyjnych zwiększyła się o 22,6%, dóbr konsumpcyjnych nietrwałych - o 11,9%, dóbr zaopatrzeniowych - o 8,6% oraz dóbr związanych z energią - o 6,6%. Zmniejszyła się natomiast produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych - o 1,4%.

Według wstępnych danych w sierpniu br., w stosunku do sierpnia ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 30 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 43,3%, w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 40,0%, urządzeń elektrycznych - o 23,9%, maszyn i urządzeń - o 16,8%, napojów - o 13,8%, wyrobów z metali - o 11,4%, artykułów spożywczych - o 11,3%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z sierpniem ub. roku, wystąpił w 4 działach, m.in. w produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 5,8%, mebli - o 2,4%.
gus dynamika 2022 08W porównaniu z lipcem br., wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w sierpniu br. odnotowano w 25 działach przemysłu, m.in. w produkcji mebli - o 14,1%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 12,0%, artykułów spożywczych, papieru i wyrobów z papieru oraz metali - po 5,6%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 4,6%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 2,4%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lipcem br., wystąpił w 8 działach, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 13,3%, maszyn i urządzeń - o 5,8%, chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 4,8%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 3,5%.
0
Udostępniono
baza dostawcow
Siemens

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Kempny Komponenty
GATNER GROUP Sp. z o.o. CNC Sp.k.
PILOUS Packaging Polska Sp. z o.o.
SJM EUROSTAT SAS
NESDESIGN Sp. z o.o.
item Polska Sp. z o. o.