Stokvis Tapes
Takoni
Galvanopartners
VIA
Dyrekcja FCA Poland poinformowała 5 czerwca, o wydłużeniu przestoju fabryki samochodów w Tychach o kolejny tydzień.

"Dyrekcja FCA Poland S.A. informuje, iż następstwie wystąpienia COVID-19 zmuszona jest do kolejnego wydłużenia okresu tymczasowego zawieszenia działalności produkcyjnej. Tymczasowe zawieszenie będzie obowiązywać w okresie od 8 do 14 czerwca 2020 r.

W powyższym okresie pracownikom, którzy w związku z tymczasowym zawieszeniem działalności produkcyjnej nie będą świadczyć pracy, zostanie udzielony zaległy urlop wypoczynkowy. W następnej kolejności pracownikom tym zostanie zaproponowana możliwość skorzystania z urlopu bieżącego lub innych zwolnień od pracy przewidzianych.przepisami prawa. W pozostałych przypadkach - jeżeli pracownik był gotów do wykonywania pracy - przysługiwać będzie wynagrodzenie za czas postoju.

W dniach zawieszenia działalności produkcyjnej pracował będzie wyłącznie niezbędny personel, wskazany przez bezpośrednich przełożonych. Personel ten pracować będzie w całkowitym poszanowaniu norm oraz rozporządzeń rządowych stosując równocześnie wszelkie środki bezpieczeństwa i higieny wdrożone od samego początku wybuchu pandemii wirusa SARS-CoV-2."
0
Udostępniono
MotoSolutions
Siemens

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

MV Center Systemy Wizyjne Sp z o.o.
PLAST-MET Automotive Systems Sp. z o.o.
1Logistics Żuralski Sp. z o.o.
Bodycote Polska Sp. z o.o.
Wirthwein Polska Sp. z o.o.
Deltax Programming Sp. z o.o.