Manutan
Stokvis Tapes
Aalberts
VIA
Gotec
30 czerwca 2022 r.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Debica S.A. podjęło - zgodnie z propozycją Zarządu spółki - uchwałę dotyczącą podziału zysku Spółki za 20201 r. w wysokości 42 678 782,57 zł  w następujący sposób:

  1. kwotę 32 022 380,00 zł przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 2,32 zł na jedną akcję, ustalając dzień 21 września 2022 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 20 grudnia 2022 r. jako termin wypłaty dywidendy - z uwagi na sezonowy charakter biznesu spółki;
  2. kwotę 10 656 402,57 zł  przeznaczyć na kapitał rezerwowy z możliwością wypłaty w latach przyszłych.

Jednocześnie Zarząd spółki informuje, ze dywidenda obejmuje wszystkie akcje na jakie dzieli się kapitał zakładowy spółki, tj. 13 802 750 akcji.
0
Udostępniono
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

ebalta Polska
KAISER+KRAFT Sp. z o.o.
 bekuplast S.A.
Shot Blasting Sp. z o.o.
Craemer GmbH
Fromm Poland Sp. z o.o.