Stokvis Tapes
VIA
25 czerwca br. Firma Oponiarska Dębica S.A. (spółka) zawarła z Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar-Berg (Luksemburg) umowę pożyczki, zgodnie z którą spółka udzieliła Goodyear pożyczki o wartości 175 mln zł.

Termin spłaty pożyczki został ustalony na dzień 24.06.2022 r. Oprocentowanie pożyczki w skali roku jest równe sumie [WIBOR1Y + 0,1% marży], a więc obecnie wynosi 0,35% w skali roku.

Umowa pożyczki przewiduje zarówno prawo Goodyear do dokonania wcześniejszej spłaty, jak i prawo spółki do żądania wcześniejszej spłaty. Spłata pożyczki jest zabezpieczona gwarancją The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron w Ohio, USA, podmiotu pośrednio dominującego nad Spółką.

Goodyear S.A. jest podmiotem pośrednio dominującym Spółki i poprzez Spółkę Goodyear Holdings S.àr.l posiada pośrednio 87,251% akcji spółki.
0
Udostępniono
MotoSolutions
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Bimax Sp. z o.o.
ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o
DSR S.A.
1Logistics Żuralski Sp. z o.o.
K2ROBOTS
Etisoft Sp. z o.o.