Stokvis Tapes
Takoni
VIA
Galvanopartners
Zarząd Boryszew S.A. poinformował, iż w20 maja 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy (z kapitału zapasowego, który zgodnie z art. 348 kodeksu spółek handlowych może być przeznaczony do podziału), w kwocie 0,44 zł na jedną akcję uprawnioną do dywidendy, to jest w łącznej kwocie 90.290.200,00 zł.

Dywidendą objętych jest 205.205.000 sztuk akcji. Do dywidendy nie są uprawnione akcje własne posiadane przez Boryszew S.A.

Dzień dywidendy ustalono na dzień: 27 maja 2024 roku.

Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień: 4 czerwca 2024 roku.
0
Udostępniono
MotoSolutions

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Wirthwein Polska Sp. z o.o.
Bodycote Polska Sp. z o.o.
Oerlikon Balzers Coating Poland Sp. z o.o.
item Polska Sp. z o. o.
EFAFLEX Polska Sp. z o.o.
HQ Plastics