Grupa Sanok Rubber Company wypracowała w trzecim kwartale 2020 roku istotny wzrost rentowności sprzedaży, dzięki czemu przy podobnym poziomie przychodów wynik EBITDA zwiększył się o blisko 88% w ujęciu rok do roku, do 40,2 mln zł.

Zysk netto wzrósł o 137% rdr, do 20,0 mln zł, a przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej były na historycznie najwyższym poziomie, osiągając niemalże 48,8 mln zł. Patrząc łącznie na pierwsze dziewięć miesięcy tego roku, trzeci kwartał zniwelował w dużym stopniu efekt zawirowań w otoczeniu biznesowym z pierwszego półrocza. O ile za okres trzech kwartałów 2020 roku przychody i zysk netto są 12-13% na minusie w ujęciu rok do roku, o tyle wynik EBITDA znajduje się już ponad 12% na plusie rdr (dla porównania – spadek o 42% rdr w II kw.). Dalsza rozważna polityka kosztowa i operacyjna, mająca na celu poprawę efektowności i płynności finansowej, a w konsekwencji pozytywnie wpływając na poziom generowanej gotówki, ma odzwierciedlenie w operacyjnym cash flow, który przekroczył 106 mln zł (+90% rdr).
sanok 3Q 2020 1
- Sygnalizowaliśmy, że po słabym, pandemicznym drugim kwartale, powinniśmy wejść na powolną ścieżkę wzrostu. Stabilizacja zamówień wraz z ożywieniem koniunktury u naszych klientów, szczególnie z branży motoryzacyjnej (segment automotive oraz w dużej części segment mieszanek), przełożyły się na powrót przychodów do poziomu sprzed roku. Dzięki determinacji w maksymalizowaniu efektywności działalności wypracowaliśmy znaczne wzrosty realizowanych wyników na wszystkich poziomach. Otoczenie wciąż jest trudne, dlatego tym bardziej cieszy nas skala wypracowanej poprawy rezultatów nie tylko wobec drugiego  kwartału, ale także w ujęciu rok do roku - wskazuje Piotr Szamburski, Prezes Zarządu Sanok Rubber Company S.A.
sanok 3Q 2020 1Powrót gospodarek do pełniejszego funkcjonowania po okresie lockdownu sprawiło, że od sierpnia br. Sanok Rubber pracuje w normalnym trybie, bez obniżonego wymiaru czasu pracy do 80% - tryb ten został wprowadzony dla większości pracowników zakładu w Sanoku od maja do lipca br. z powodu negatywnego wpływu pandemii na rynki zbytu.

Należy zwrócić również uwagę na to, że na koniec września br. Grupa Sanok Rubber Company zredukowała wartość kapitału pracującego, generując rekordowy operacyjny cash flow (wspomniane ponad 106 mln zł w okresie trzech kwartałów br.), co przełożyło się na bezpieczny poziom środków pieniężnych 130,7 mln zł (+63% rdr).
sanok 3Q 2020 1- Solidny poziom płynności i zasobów finansowych wynika z rozważnej polityki wydatkowej i optymalizacji operacyjnej, co w naturalny sposób kontynuujemy w kolejnych miesiącach. Podtrzymujemy jednocześnie poziom CAPEX-u na maksymalnym poziomie 50-55 mln zł w całym roku 2020, z czego 37 mln zł wydaliśmy w trzech kwartałach bieżącego roku. Konsekwentnie utrzymujemy bezpieczny poziom wskaźnika długu netto do EBITDA, co jest dobrym fundamentem rozwoju w różnych możliwych scenariuszach rozwoju sytuacji rynkowej - wskazuje Piotr Dołęga, Członek Zarządu ds. Finansowych w Sanok Rubber Company S.A.

Warto zauważyć, że Grupa Sanok Rubber Company weszła w rok 2020 kontynuując optymalizację działalności, co było odpowiedzią na wysokie ceny surowców i rosnące koszty pracy, cykliczność koniunktury na rynku automotive oraz przejściowe obniżenie ogólnej rentowności poprzez „pokoleniową” zmianę kontraktów motoryzacyjnych. Grupa uruchomiła produkcję zaawansowanych wyrobów dla zupełnie nowych modeli samochodów, co należy postrzegać jako czynnik wzrostowy w perspektywie długoterminowej.

Sanok Rubber skupia się na działalności biznesowej, ale również wspiera lokalną społeczność – w tym w walce z pandemią koronawirusa. W bieżącym roku - pomimo dużych wyzwań biznesowych - ufundowała respirator oraz inne urządzenia medyczne.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Paul Schockemöhle Logistics Polska Sp. z o.o.
Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o.
KLGS Sp. z o.o.
ARRK Shapers Polska Sp. z o.o.
TRAZMET Lager Technik Sp. z o.o.
Shot Blasting Sp. z o.o.