Takoni
Stokvis Tapes
Galvanopartners
VIA
Po pierwszym kwartale roku finansowego 2024 obejmującego okres od 01.01.2024 do 31.03.2024 Grupa IZOBLOK uzyskała przychody z działalności operacyjnej w kwocie 62 077 500,68 PLN przy czym wynik na poziomie EBITDA w raportowanym okresie wyniósł 4 639 145,07 PLN. Wynik brutto zamknął się kwotą 1 525 782,06 PLN.

Odnosząc się do wyników finansowych osiągniętych w raportowanym okresie, Przemysław Skrzydlak Prezes Zarządu, stwierdził:

„Zarząd Spółki z zadowoleniem przedstawia osiągnięte wyniki, które potwierdzają skuteczną strategię, którą realizuje spółka. Obecnie działania skoncentrowane są na wdrożeniu licznych kontraktów, o których spółka informowała w raportach bieżących. Nowe kontrakty będą skutkowały znacznym zwiększeniem wykorzystanych mocy produkcyjnych, co w konsekwencji powinno przełożyć się na dobre wyniki na poziomie operacyjnym. Na rynku zauważalna jest presja na korekty cen w związku z niższymi cenami energii, jednocześnie spółka odczuwa negatywne skutki skokowego wzrostu kosztów wynagrodzeń, wzrostów kosztów usług oraz negatywne efekty umocnienia złotego i wysokich stóp procentowych. Pomimo tych czynników, IZOBLOK dzięki dużej dywersyfikacji portfela klientów rozwija się stabilnie i ma dobre perspektywy rozwoju.

W okresie sprawozdawczym IZOBLOK nie odnotował zatorów płatniczych od kontrahentów, a realizacja istniejących kontraktów przebiega zgodnie z założeniami. Ze względu na utrzymującą się dużą zmienność otoczenia, nie można wykluczyć zmiany oczekiwań w kolejnych okresach sprawozdawczych.”
0
Udostępniono
MotoSolutions

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

SJM EUROSTAT SAS
 C.H. Erbslöh Polska Sp. z o.o.
WOLMOT Sp. z o.o.
TIMRET Sp. z o.o.
LINEX Sp. z o.o.
Etisoft Sp. z o.o.