Takoni
Stokvis Tapes
Galvanopartners
VIA
6 czerwca 2023 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mangata Holding S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 oraz zatrzymanych zysków z lat ubiegłych, na podstawie której postanowiło wypłacić dywidendę.

Na wypłatę dla akcjonariuszy Mangata Holding S.A. przeznaczono kwotę 60 091 686,00 zł , tj. kwotę 9,00 zł na jedną akcję. Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje, tj. 6 676 854 akcje. Uprawnionymi do kwoty przeznaczonej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy Mangata Holding S.A. (dywidendy) są podmioty będące akcjonariuszami w dniu 20 czerwca 2023 roku (dzień dywidendy).

Kwota przeznaczona do wypłaty na rzecz akcjonariuszy Mangata Holding S.A.(dywidendy) zostanie wypłacona 27 czerwca 2023 roku (termin wypłaty dywidendy).

Mangata Holding tworzy holding kapitałowy skupiający podmioty branży metalowej działające w segmentach operacyjnych: podzespołów dla motoryzacji i komponentów (spółki: Kuźnia Polska, MCS oraz Masterform), armatury i automatyki przemysłowej (Zetkama, Zetkama R&D), elementów złącznych (Śrubena Unia) oraz działalności pozaprodukcyjnej (Zetkama Nieruchomości).
0
Udostępniono
Siemens
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

WAMECH P. A. WĄSIK Sp. J.
Kempny Komponenty
MESH Works Inc.
CVGS Sp. z o.o. Sp. k.
item Polska Sp. z o. o.
Pol-Technology Sp. z o.o.