Takoni
Stokvis Tapes
Galvanopartners
VIA
10 kwietnia br. Pekabex BET S.A., spółka zależna Pekabex S.A., zawarła z IONWAY Poland Sp. z o.o. umowę dotycząca budowy zakładu komponentów do akumulatorów elektrycznych w zakresie budynków P4A, P4C, P5A/B oraz P5C w Radzikowicach.

Wartość umowy: 19% przychodów grupy Pekabex według ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach). Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy następuje w momencie jej podpisania. Umowa ma zostać zrealizowana do 30 sierpnia 2025 roku.

IONWAY Poland jest spółką zależną IONWAY z siedzibą w Brukseli (joint venture utworzone przez należącą do Grupy Volkswagen firmę PowerCo oraz Umicore). Plany IONWAY zakładają, że do 2030 r. roczna zdolność produkcyjna osiągnie 160 GWh, co przekłada się na 2,2 mln pojazdów elektrycznych.

Inwestycje w uruchomienie produkcji w Radzikowicach niedaleko Nysy wyniosą do końca tego dziesięciolecia 1,7 mld euro (1,35 mld euro po uzyskaniu dotacji). Powstanie zakładu ma pozwolić na utworzenie do 900 nowych miejsc pracy.  IONWAY będzie produkować aktywny materiał katodowy (CAM) oraz materiały prekursorowe (pCAM), które będą dostarczane do europejskich gigafabryk ogniw akumulatorowych PowerCo.
0
Udostępniono
Siemens
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

PLAST-MET Automotive Systems Sp. z o.o.
RABUGINO Sp. z o.o.
GABEC
Bollhoff Technika Łączenia Sp. z o.o.
TIMRET Sp. z o.o.
Bodycote Polska Sp. z o.o.