Rok 2020 przyniósł wzrost w specjalnych strefach ekonomicznych, pomimo licznych obaw związanych z pandemią COVID-19. W sumie w 2020 r. wydano 369 decyzji (o 15 więcej niż w 2019 r.), o wartości ponad 15,1 mld zł, z deklaracją 5 888 nowych miejsc pracy.

W porównaniu do 2019 r. liczba projektów w ramach PSI wzrosła w 2020 r. o 4% licząc rok do roku.

Jednocześnie, największym sukcesem Polskiej Strefy Inwestycji jest utrzymanie dotychczasowych zobowiązań przedsiębiorców w zakresie zatrudnienia. W tym trudnym okresie, kiedy wiele firm rozważało redukcję zatrudnienia, przedsiębiorcy strefowi wywiązali się z podjętych zobowiązań i utrzymali miejsca pracy. To wspólny sukces rządu, który zapewnił konieczne wsparcie oraz przedsiębiorców, którzy pomimo trudności, dotrzymali słowa i utrzymali miejsca pracy.
Polska Strefa inwestycji w 2020 roku

W porównaniu do 2019 r. wartość inwestycji spadła o nieznaczne 2%, licząc rok do roku, jednak liczba projektów w ramach PSI wzrosła w 2020 r. o 4%. To obrazuje stabilny wzrost.

Pandemia koronawirusa wpłynęła na spowolnienie w liczbie wydanych decyzji o wsparciu na początku roku, ale ostatni kwartał to już zdecydowane odbicie. Tylko ostatnie dwa miesiące przyniosły 86 nowych projektów, o wartości około 6,1 mld zł i z deklaracją 1 960 nowych miejsc pracy.

Specjalne Strefy Ekonomiczne o największej liczbie nowych decyzji w 2020 roku to Katowicka SSE (58 decyzji), Pomorska SSE (48 decyzji) oraz Łódzka SSE (38 decyzji) – łącznie zanotowały blisko 40% projektów o wartości 46% łącznych inwestycji strefowych w 2020 r.

Istotnie rośnie aktywność sektora polskiego MMŚP – udział polskiego sektora MMŚP w liczbie projektów wzrósł do 64% średniorocznie w 2020 r. (wobec 60% w 2019 r.). Deklarowana wartość inwestycji wyniosła 17% (15% w 2019 r.), a udział MŚP w nowych miejscach pracy wzrósł do 27% (19% w 2019 r.).

Więcej na stronie Min. Rozwoju, Pracy i Technologii.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Mabuchi Motor Poland Sp. z o.o.
Wirthwein Polska Sp. z o.o.
3M Poland Sp. z o.o.
Shot Blasting Sp. z o.o.
 bekuplast S.A.
ARRK Shapers Polska Sp. z o.o.