Takoni
Stokvis Tapes
Galvanopartners
VIA
Przedsiębiorca FCA Poland S.A. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Jeep Cherokee, wyprodukowanych w Stanach Zjednoczonych, moduł elektrycznej pokrywy bagażnika (Power Liftgate Module - PLGM) może ulec awarii z powodu zwarcia elektrycznego.

Zwarcie elektryczne może spowodować pożar zarówno przy włączonym, jak i wyłączonym zapłonie.

Kampanii naprawczej w Polsce podlega 825 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną zaproszeni listownie do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu kontroli pod kątem przedostawania się wody do miejsca zamontowania modułu i korozji złączy elektrycznych. W pojazdach, w których wykryto korozję na złączach elektrycznych modułu pokrywy bagażnika, moduł i złącza elektryczne zostaną wymienione. Dodatkowo we wszystkich pojazdach, których to dotyczy, moduł zostanie przeniesiony w inne miejsce i dodana zostanie osłona przeciwwodna.
0
Udostępniono
Siemens
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Stokvis Tapes Polska Sp. z o.o.
RABUGINO Sp. z o.o.
Gumitex Sp. z o.o. Sp.k.
Bodycote Polska Sp. z o.o.
Alucrom Sp. z o.o.
PILOUS Packaging Polska Sp. z o.o.