Stokvis Tapes
Takoni
Galvanopartners
VIA
W maju br. do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie wpłynął wniosek o koncentrację spółek DBK sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie oraz E-VAN Sp. z o.o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim.

Koncentracja polega na utworzeniu przez DBK sp. z o.o. oraz E-VAN Sp. z o.o. wspólnego przedsiębiorcy na zasadach określonych we wniosku.

Spółka DBK Sp. z o.o. jest częścią grupy kapitałowej, nad którą wyłączną kontrolę sprawuje pan Ireneusz Sobieski. Spółka E-VAN Sp. z o.o. jest częścią grupy kapitałowej, nad którą kontrolę sprawują wspólnie pan Sobiesław Zasada oraz pani Aleksandra Zasada-Chwist.

Główne obszary działalności podmiotów uczestniczących w koncentracji, wchodzących w skład obu wskazanych grup kapitałowych, obejmują:
  • Dla grupy kontrolowanej przez I. Sobieskiego – sprzedaż samochodów użytkowych oraz części zamiennych do samochodów, jak i serwis i naprawę pojazdów samochodowych,
  • Dla grupy kontrolowanej przez S. Zasadę oraz A. Zasadę-Chwist - sprzedaż samochodów osobowych i użytkowych oraz części zamiennych do samochodów, jak i serwis i naprawę pojazdów samochodowych.

Podmiot mający zostać utworzony w ramach koncentracji planuje prowadzić działalność z zakresu sprzedaży oraz wynajmu na terenie RP dostawczych i ciężarowych pojazdów elektrycznych oraz pojazdów z innymi napędami, w tym spalinowymi, wodorowymi czy hybrydowymi.

W zakładzie E-VAN Sp. z o.o. w Makowie Mazowieckim są obecnie montowane elektryczne ciężarówki Foron eAumark.
0
Udostępniono
baza dostawcow
Siemens

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Lubricant Polska Sp. z o.o.
ST TRADING Sp. z o.o. (NORM HOLDING)
Craemer GmbH
GREG-PLAST
Nifco Poland Sp. z o.o.
Mondi Simet Sp. z o.o.