Stokvis Tapes
VIA
Endego
"Be the Best”. Dziesiąta już edycja konkursu skierowanego przede wszystkim do studentów uczelni technicznych, jak co roku zakładała wykonanie przez nich konkretnego zadania konkursowego.

Trzy najlepsze przedstawione przez studentów projekty otrzymały nagrody pieniężne, a zdobywcy pierwszego i drugiego miejsca dodatkowo możliwość odbycia płatnych praktyk w Volkswagen Poznań.

„Volkswagen Poznań prowadzi konkurs „Be the Best” już od 2012 roku i co roku wiąże się on z nagrodami finansowymi dla zwycięskich studentów oraz z płatnymi praktykami na terenie zakładów naszej spółki” - mówi Jolanta Musielak, członek zarządu Volkswagen Poznań ds. personalnych i organizacji. „Przez dziesięć edycji, na nagrody konkursowe przeznaczyliśmy już ponad pół miliona złotych. W tym konkursie najważniejsze jest jednak to, że daje on rzadką możliwość sprawdzenia własnych umiejętności i pomysłów na praktycznym poligonie i co mnie szczególnie cieszy z perspektywy tych lat to fakt, to że dla wielu uczestników te innowacyjne projekty realizowane w naszej dojrzałej organizacji stały się podwalinami nowych firm i start’upów.”

Tegoroczna edycja prowadzonego od 2012 roku konkursu „Be the Best”, stawiała przed studentami dwa zadania: pierwsze to stworzenie aplikacji WEB wykorzystywanej do analizy ilościowej i jakościowej błędów występujących na powierzchniach karoserii w procesie lakierowania, a drugie to porównywanie danych procesowych urządzeń wykorzystywanych w budowie karoserii. Na podstawie przedstawionych projektów wyłoniono zdobywców pierwszych trzech miejsc. Zostali nimi:
  • I miejsce: Arkadiusz Tepper i Tomasz Tomaszewski, studenci kierunku Informatyka na Politechnice Gdańskiej za stworzenie aplikacji WEB. Każdy z nich otrzymał od Volkswagen Poznań po 5000 zł oraz możliwość odbycia płatnych praktyk.
  • II miejsce: Piotr Ferst, student Inżynierii Biomedycznej z Politechniki Śląskiej, także za stworzenie aplikacji WEB. Nagroda 5000 zł oraz płatne praktyki w Volkswagen Poznań.
  • III miejsce: Jakub Grzesiecki student Automatic Control and Robotics z Politechniki Poznańskiej oraz Konrad Leonhard student kierunku Informatyka na tej samej uczelni, za stworzenie metody porównywania danych procesowych. Każdy z nich otrzymał po 1000 zł.

„Wybór pomiędzy I i II miejscem był niezmiernie trudny. Uważamy, że obydwie aplikacje są bardzo dojrzałe pod kątem zastosowanych rozwiązań informatycznych, zgodnych z aktualnymi trendami świata cyfrowego. Zastosowane w obydwu przypadkach biblioteki umożliwiają skalowanie aplikacji pod urządzenia przenośne np. tablety lub smartfony. Jednak faworytem tej jubileuszowej edycji konkursu został zespół stworzony przez Arkadiusza Teppera i Tomasza Tomaszewskiego. Wypracowane przez nich rozwiązanie, zdaniem docelowych użytkowników jest bardziej intuicyjne, ma ciekawszą szatę graficzną, sprawnie generuje statystyki i układa dane w gotowy do prezentacji raport” – uzasadnia decyzję przyznania nagrody Magdalena Gralewicz, specjalista koordynujący z Biura Technicznego Lakierni we Wrześni.

Rozwiązanie techniczne i wyniki konkursu komentuje także kierownik lakierni, lider inicjatywy strategicznej Przemysł 4.0 w Volkswagen Poznań Cezary Tadej: „Projekty przygotowane przez tegorocznych zwycięzców konkursu Be the Best są doskonałą bazą do wypracowania praktycznych narządzi usprawniających codzienną pracę naszych pracowników. Przejście z formy papierowej na cyfrową skróci czas analiz jakościowych, zapewni lepszą wizualizację oraz pozwoli na szybszy dostęp do wcześniej zgromadzonych danych. Cieszymy się bardzo, że prototyp aplikacji będzie dalej rozwijany podczas zaplanowanych niebawem praktyk. Studenci zyskają dzięki nim możliwość dalszej pracy nad projektem, w realnych warunkach produkcyjnych, a nasza firma zyska praktyczne rozwiązanie- aplikację, która będzie kolejnym krokiem w kierunku digitalizacji procesów.”

Aplikacja WEB będzie docelowo użytkowana przez zespół QRK, zajmujący się za analizą jakościową powłok lakierniczych w zakładzie Volkswagen Poznań we Wrześni. Na podstawie analizy zebranych danych opracowywane i wdrażane będą działania, mające na celu eliminację najczęściej występujących błędów z procesu produkcyjnego. Jednym słowem będzie to nowoczesne narzędzie służące jeszcze lepszej jakości karoserii w obszarze lakierni.

Konkurs „Be the Best” jest jednym z przykładów wdrożonej przez Volkswagen Poznań koncepcji kształcenia dualnego, czyli nowatorskiej w skali kraju organizacji studiów, która łączy wiedzę praktyczną z teoretyczną. W jej ramach Volkswagen Poznań prowadzi szeroko zakrojoną współpracę z uczelniami wyższymi, oferując program studiów dualnych dla studentów Politechniki Poznańskiej, programy stypendialne dla studentów Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a także program wakacyjnych praktyk studenckich w fabrykach w Poznaniu i we Wrześni.
0
Udostępniono
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

ST TRADING Sp. z o.o. (NORM HOLDING)
TIMRET Sp. z o.o.
METCHEM Sp. z o.o.
MWM Business Solutions Sp. z o.o.
T.ERRE POLSKA Sp. z o.o.
Solwit S.A.