Takoni
Stokvis Tapes
Galvanopartners
VIA
26 października 2021 r. Zarząd Volkswagen Poznań oraz partner społeczny OM NSZZ Solidarność, w toku negocjacji zawarły porozumienie dotyczące dwóch istotnych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa obszarów: czasu pracy i wynagrodzeń na lata 2022 - 2023.

To zrównoważony pakiet rozwiązań zabezpieczający miejsca pracy, plan produkcyjny, umożliwiający dopasowanie wynagrodzeń do rynku oraz zapewniający dalszy rozwój pracowników i ich kompetencji.
Porozumienie podpisane w dniu 26 października 2021 r. pomiędzy zarządem Volkswagen Poznań, a OM NSZZ Solidarność obejmuje działania na lata 2022 - 2023 na dwóch płaszczyznach: czasu pracy i wynagrodzeń.

Najistotniejsze uzgodnienia dotyczące czasu pracy obejmują wachlarz rozwiązań, z których pracownik może skorzystać w sytuacji postojów i przerw produkcyjnych. Są to:
  • konta „plus” i „minus”, na których gromadzić można godziny i dni nadliczbowe z myślą o ich odbiorze w sytuacji przestoju, jako rozwiązania indywidualne i kolektywne
  • dni wolne za pracę w soboty i w dni harmonogramowo wolne
  • dni wolne do odbioru za każde 100 wypracowanych nadgodzin
  • wykorzystanie urlopów lub na wniosek pracownika innych rozwiązań wynikających z przepisów prawa pracy oraz regulacji wewnętrznych w Volkswagen Poznań.

Ponadto utrzymano zapis o poziomie zatrudnienia 8500 pracowników do stycznia roku 2024.

Jolanta Musielak, członek zarządu Volkswagen Poznań ds. personalnych i organizacji: „Podpisany przez obie strony pakiet uzgodnień, pozwoli w zrównoważony sposób zarządzać przedsiębiorstwem, czasem pracy i zabezpieczyć miejsca pracy. Bardzo duże znaczenie dla powodzenia tych negocjacji miało odpowiedzialne podejście związku zawodowego do sytuacji ekonomicznej wynikającej ze zmiennych prognoz produkcyjnych.”

Drugą płaszczyzną rozmów było porozumienie płacowe na lata 2022 – 2023. W myśl podpisanych dokumentów, od 1 stycznia 2022 r. nastąpi wzrost płac w tabeli wynagrodzeń o 5% i dalej, od 1 stycznia 2023 r. o kolejne 3,7%. Ponadto uzgodniono, że na najbliższe dwa lata utrzymane zostaną premie i dodatki obowiązujące w roku 2021.

„Sytuacja gospodarcza, w tym obserwowany w ostatnich miesiącach wzrost poziomu inflacji w naszym kraju oraz zobowiązania wynikające z wcześniejszych uzgodnień z OM NSZZ Solidarność skłoniły nas do podjęcia rozmów o waloryzacji tabeli płac” – wyjaśnia Agnieszka Olenderek, członek zarządu Volkswagen Poznań odpowiedzialna za obszar finansów, zakupów oraz IT i dodaje „Dzięki zawartemu teraz porozumieniu, przez następne dwa lata wynagrodzenia naszych pracowników będą sukcesywnie rosnąć, a wypracowane rozwiązania z zakresu elastycznych form czasu pracy zapewnią nam stabilność zatrudnienia, płac oraz przewagę konkurencyjną.”

„Strony przystąpiły do tych negocjacji z pełną odpowiedzialnością za pracowników i przedsiębiorstwo, mieliśmy całkowitą świadomość sytuacji ekonomicznej w Polsce i produkcyjnej naszych zakładów. W obecnej sytuacji głównym celem jest zabezpieczenie zatrudnienia jak największej ilości pracowników. W związku z tym najważniejszym punktem porozumienia jest utrzymanie zatrudnienia 8500 koleżanek i kolegów do początku 2024 roku. Żeby móc zrealizować ten zapis przyjęliśmy odpowiednie rozwiązania dotyczące czasu pracy.

Dodatkowo, w wyniku negocjacji została podjęta decyzja o zabezpieczeniu płac na lata 2022-2023 poprzez odpowiednie zapisy zawarte w systemie wynagrodzeń oraz zakładowym układzie zbiorowym Pracy w Volkswagen Poznań Sp. z o.o.” – podsumował Piotr Olbryś, przewodniczący NSZZ Solidarność Volkswagen Poznań.
0
Udostępniono
MotoSolutions

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Shapers’ Polska Sp. z o.o.
Stokvis Tapes Polska Sp. z o.o.
ISRINGHAUSEN Sp. z o.o.
 C.H. Erbslöh Polska Sp. z o.o.
Gotec Plastics Polska sp. z o.o.
Nifco Poland Sp. z o.o.