Manutan
Stokvis Tapes
VIA
Aalberts
Sigfox
Gotec
10 maja 2022 r. Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. podjął uchwałę dotyczącą przedłożenia do oceny Rady Nadzorczej Spółki wniosku w sprawie podziału zysku spółki za rok 2021.

Zarząd rekomenduje podział zysku za rok 2021, który wyniósł 42 678 782,57 zł w następujący sposób:

  1. kwotę 32 022 380,00 zł  przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 2,32 zł na jedną akcję, ustalając dzień 21 września 2022 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy _dzień dywidendy_ oraz dzień 20 grudnia 2022 r. jako termin wypłaty dywidendy - z uwagi na sezonowy charakter biznesu spółki;
  2. kwotę 10 656 402,57 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy z możliwością wypłaty w latach przyszłych.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

PAKOM Sp. z o.o.
Fromm Poland Sp. z o.o.
YETICO S.A.
SurTec Polska Sp.z o.o.
PLAST-MET Automotive Systems Sp. z o.o.
Seifert Polska Sp. z o.o.