Stokvis Tapes
VIA
Endego
„Dla błękitnego nieba” – to nazwa wspólnego programu edukacji klimatycznej popularyzującego wiedzę z zakresu zmian klimatycznych, zainagurowanego przez Volkswagen Poznań oraz Poznański Park Naukowo-Technologiczny.

W jego ramach, uczniowie z 21 wybranych szkół z Wielkopolski, przez cały rok szkolny będą badać jakość powietrza. W tym celu, każda zaangażowana w projekt szkoła otrzyma zestaw badawczy, który umożliwi terenowy pomiar wybranych wskaźników jakości powietrza oraz warunków atmosferycznych. Organizatorzy ogłosili właśnie listę szkół z Wielkopolski zakwalifikowanych do programu.
Głównym założeniem projektu jest aktywne zaangażowanie społeczności w proces badawczy i popularyzacja wiedzy z zakresu ochrony środowiska. Specjalnie na jego potrzeby opracowano autorski program oparty o koncepcję nauki obywatelskiej (ang. Citizen science), która zakłada, że badania naukowe są prowadzone w całości lub w części wspólnie przez naukowców i uczniów.

Przez dwa ostatnie tygodnie trwała rekrutacja szkół do tego programu. Trójstronna komisja wybrała do programu w sumie 21 szkół z 33 zgłoszonych. 4 zwycięskie szkoły pochodzą z terenów wysoce zurbanizowanych, 8 szkół z terenów średnio zurbanizowanych, a 9 z terenów o niskim poziomie urbanizacji. Wszystkie zwycięskie prace zawierały odwołanie do zadanego przez organizatorów pytania: Co mogę zrobić dla błękitnego nieba?

„Przy wyborze laureatów kierowaliśmy się zarówno jakością merytoryczno-wizualną przesłanych zgłoszeń jak i chęcią uwzględnienia różnych warunków geograficznych i społecznych z całego województwa. Pozwoli nam to uzyskać wyniki reprezentatywne zarówno dla obszarów o silnym stopniu przekształcenia przez człowieka jak i tych charakteryzujących się warunkami półnaturalnymi” – zaznacza dr Tomasz Zgoła z Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, współautor koncepcji programu oraz członek komisji kwalifikacyjnej.

Anna Pomorska, inicjatorka programu w Volkswagen Poznań, a jednocześnie członkini komisji kwalifikacyjnej, z entuzjazmem mówi o jakości nadesłanych prac: „Bardzo dziękujemy wszystkim szkołom za zaangażowanie już na etapie przygotowania prac. Widać w nich zrozumienie i potrzebę działania dla ochrony klimatu. To też utwierdza nas w przekonaniu, że edukacja najmłodszych i praktyczne wsparcie nauczycieli są na naszej drodze do równowagi klimatycznej niezwykle ważne. ”

Prace, które zostały nadesłane do programu, prezentowały rozmaite techniki artystyczne. Między nimi znalazły się prace plastyczne, filmy samodzielnie nagrane przez uczniów, przykłady aktywnego działania uczniów na rzecz błękitnego nieba, a nawet gra Escape Room nawiązującej do tematyki programu. „Ten liczny odzew utwierdza nas w przekonaniu, że aktywne angażowanie się w edukację klimatyczną jest obowiązkowym działaniem na rzecz zrównoważonego rozwoju” – dodaje Anna Pomorska.

Było o co się starać: wybrane szkoły otrzymają profesjonalne zestawy do badania powietrza oraz wsparcie merytoryczne naukowców przez cały rok szkolny. W tym czasie uczniowie będą prowadzić badania w terenie, w trzech lokalizacjach wskazanych przez naukowców. Następnie wspólnie będą interpretować wyniki i analizować możliwości wpływania na poprawę jakości powietrza. Dla szkół to możliwość poprowadzenie zajęć w kreatywny i praktyczny sposób, dla uczniów szansa na kreatywną naukę w terenie, a dla społeczeństwa na zmianę nawyków wpływających na jakość powietrza w Wielkopolsce.

Zdaniem Anny Pomorskiej efektywne działanie zaczyna się od edukacji. „Dla Volkswagen Poznań, największego pracodawcy w Wielkopolsce, decyzja o zainicjowaniu edukacji klimatycznej, jako jednego z głównych kierunków zaangażowania społecznego, jest świadomym elementem walki z kryzysem klimatycznym. Bardzo nas cieszy, że partnerem i współorganizatorem przedsięwzięcia stał się Poznański Park Naukowo - Technologiczny. Nasza współpraca zaowocowała innowacyjnym programem „Dla błękitnego nieba”, w którym uczniowie wcielają się w rolę naukowców. To bardzo ważne, by przedsiębiorcy, naukowcy, młodsi i starsi, jednoczyli się w działaniach, które mają wyraźny cel: troskę o naszą planetę.”

„Należy mieć świadomość tego, że każdy z nas wpływa na warunki klimatyczne, bo chociaż może nie zawsze się o tym pamięta, to każdy z nas zostawia swój ślad węglowy. Volkswagen Poznań jest przedsiębiorstwem odpowiedzialnym społecznie i bardzo się cieszymy, że jako reprezentacja pracowników uczestniczymy w projekcie ekologicznym „Dla błękitnego nieba” – dodaje Mirosław Balcerek, Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w Volkswagen Poznań, przedstawiciel OM NSZZ Solidarność Volkswagen Poznań.

Lista szkół zakwalifikowanych do programu edukacji klimatycznej „Dla błękitnego nieba”

1. Szkoła Podstawowa nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu
2. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi w Poznaniu
3. Szkoła Podstawowa nr 27 w Poznaniu
4. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Poznaniu
5. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lesznie
6. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Koninie
7. Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika we Wrześni
8. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie
9. Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Wielkopolskiej
10. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Powstańców Wielkopolskich w Gnieźnie
11. Szkoła Podstawowa, Pecna
12. Szkoła Podstawowa nr 2 w Zalasewie
13. Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku
14. Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu
15. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ernesta Estkowskiego w Kostrzynie
16. Szkoła Podstawowa nr 4 w Luboniu
17. Zespół Szkół w Nekli
18. Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku
19. Szkoła Podstawowa im. Pierwszych Piastów w Gieczu
20. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojnowicach
21. Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie
0
Udostępniono
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

METCHEM Sp. z o.o.
MWM Business Solutions Sp. z o.o.
Radpol Andrzej Połot
1Logistics Żuralski Sp. z o.o.
Craemer GmbH
Gergonne Polska  Sp. z o.o.