Takoni
Stokvis Tapes
Galvanopartners
VIA
Fabryka Volvo Cars w Daqing w Chinach jest teraz zasilana wyłącznie energią w 100% neutralną dla klimatu.

W zeszłym roku taką transformację przeszedł zakład produkcyjny Volvo Cars w Chengdu, który też zasilany jest ze źródeł neutralnych klimatycznie.

Po transformacji energetycznej zakładu w Daquing, udział zielonej energii zasilające sieć produkcyjną Volvo Cars osiągnie poziom niemal 90%. To kolejny krok na drodze do całkowitej neutralności klimatycznej procesów produkcji w naszej firmie, którą chcemy osiągnąć już w 2025 roku.

W przyszłości elektrownia Daqing w prowincji Heilongjiang będzie zasilana energią elektryczną wytwarzaną z biomasy (83%) i energią wiatrową (17%), co według szacunków obniży roczną emisję CO2 o około 34 000 ton. Mówiąc dokładniej, elektrownie na biomasę, które zaopatrują placówkę w Daqing, wykorzystują odpady rolne i leśne pozyskiwane lokalnie i w sposób zrównoważony.

- Dla nas w Volvo Cars zrównoważony rozwój jest równie ważny jak bezpieczeństwo - powiedział Javier Varela, odpowiedzialny za procesy przemysłowe i jakość. Aby osiągnąć nasze ambitne cele klimatyczne, walka z emisjami z naszej sieci produkcyjnej jest kluczowa i bardzo się cieszę, że obiekt w Daqing jest teraz zasilany w 100% neutralną dla klimatu elektrycznością.

Oprócz przełączenia Daqing na zasilanie zieloną energią, Volvo Cars poczyniło również dalsze postępy w redukcji emisji w swoich fabrykach w Chinach. W ostatnich miesiącach firma przekonywała swoich lokalnych dostawców, zachęcając ich do pójścia w ich ślady i przejścia na w 100% energię neutralną dla klimatu. Dotychczasowa reakcja była bardzo pozytywna. Aby Volvo Cars mogło osiągnąć swój cel, jakim jest produkcja neutralna dla klimatu do 2025 r., Potrzebuje dostępu do neutralnej dla klimatu energii elektrycznej i ogrzewania. Osiągnięcie tego celu wymaga od Volvo Cars znalezienia lokalnych partnerów w rządzie i biznesie, którzy wspierają rozwój zrównoważonych źródeł energii.

- Możemy osiągnąć nasze cele w zakresie działań na rzecz klimatu jedynie współpracując z naszymi dostawcami - powiedział Javier Varela. Jesteśmy zachęceni wsparciem, jakie do tej pory otrzymaliśmy w Chinach i chcemy być wzorcem zrównoważonego rozwoju dla ich przemysłu produkcyjnego. Neutralny dla klimatu cel produkcyjny Volvo Cars jest częścią planu firmy, jednego z najbardziej ambitnych w branży motoryzacyjnej. Centralnym punktem tego planu jest ambicja Volvo Cars, aby do 2030 r. oferować wyłącznie samochody elektryczne. Plan wykracza jednak poza kwestię emisji z rur wydechowych poprzez całkowitą elektryfikację oferty. Dążymy do rozwiązania problemu emisji dwutlenku węgla w szerszej działalności firmy, w łańcuchu dostaw oraz poprzez recykling i ponowne wykorzystanie materiałów. W perspektywie krótkoterminowej te i inne kroki mają na celu zmniejszenie śladu węglowego w całym cyklu życia samochodu o 40% w latach 2018-2025. Do 2040 roku Volvo Cars chce być firmą neutralną dla klimatu.
0
Udostępniono
Siemens
MotoSolutions

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

ISRINGHAUSEN Sp. z o.o.
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A.
Pol-Technology Sp. z o.o.
Bollhoff Technika Łączenia Sp. z o.o.
EFAFLEX Polska Sp. z o.o.
ITA Sp. z o. o.  Sp. k.