Takoni
Stokvis Tapes
Galvanopartners
VIA
Spółka Nissan Motor Co., Ltd., której celem jest tworzenie bardziej bezpiecznego, czystego i inkluzywnego świata, intensyfikuje swoje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Są one podstawą działalności marki oraz czynnikiem wspomagającym realizację długoterminowej wizji Nissan Ambition 2030.

W opublikowanym właśnie raporcie Nissan Sustainability Report 2022 firma podsumowała swoją strategię oraz podejmowane działania prowadzące do realizacji celów związanych z kwestiami środowiskowymi, społecznymi i ładem korporacyjnym (ESG).

W raporcie Nissan uwzględnił matrycę istotności oceniającą najbardziej wartościowe inicjatywy realizowane przez markę, ich wpływ na społeczeństwo i środowisko oraz to, jak oddziałują na samą spółkę. Jak podkreślił Joji Tagawa, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju: „Nissan chce zostać firmą prawdziwie zrównoważoną, co jest kluczowym warunkiem zaufania, jakim obdarzają ją interesariusze. Poczynione przez nas postępy oraz ubiegłoroczne osiągnięcia dowodzą, że zrównoważony rozwój leży u podstaw przyjętej strategii celowego rozwoju oraz że połączenie innowacji i zrównoważonego rozwoju przekłada się w dłuższej perspektywie na wytwarzanie wartości. Będziemy w dalszym ciągu intensyfikować wysiłki, by rozwiązywać określone przez nas kluczowe kwestie”.

Tagawa potwierdził plany osiągnięcia neutralności węglowej poprzez inicjatywy, w których Nissan może dostarczyć najwięcej wartości, takie jak ograniczenie emisji spalin przez swoje produkty oraz wprowadzanie na rynek zelektryfikowanych wersji wszystkich nowych modeli do początku kolejnej dekady. Spółka będzie w dalszym ciągu rozwijać technologie akumulatorowe i samochodowe oraz rozszerzać programy, takie jak 4R i Blue Switch, aby optymalizować ekosystem pojazdów elektrycznych. Pozostałe działania obejmują rozwój technologii podnoszących bezpieczeństwo samochodów, zwiększenie ich dostępności dla klientów oraz dostarczanie rozwiązań sprzyjających włączeniu społecznemu, by zapewnić wszystkim dostęp do bezpiecznej i niezawodnej mobilności.

Priorytety firmy w obszarze ESG obejmują ograniczenie śladu węglowego na wszystkich etapach łańcucha wartości. Nissan jest pierwszym japońskim producentem samochodów, który włączył się w globalną kampanię „Race to Zero” realizowaną pod egidą ONZ. Marka nawiązuje współpracę z różnymi sektorami, społecznościami i rządami, aby poszerzać możliwości wykorzystania energii odnawialnej, ograniczając tym samym poziom emisji, oraz zwiększać podmiotowość społeczeństw dzięki bezpiecznym rozwiązaniom w zakresie zarządzania energią.

W ramach wsparcia tych działań, Nissan ogłosił także wprowadzenie zrównoważonych form finasowania, aby umożliwić zbieranie funduszy na rozwój produktów, technologii i nowych usług mobilności przyjaznych dla środowiska.

Poszanowanie praw człowieka, na którym opiera się kultura firmy, jest podstawą podejmowanych przez spółkę działań w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz wizji Ambition 2030. Nissan zintensyfikuje działania mające za cel zapewnienie inkluzywnego miejsca pracy dla pracowników i partnerów firmy, w którym wspierana jest różnorodność i gdzie mogą oni w pełni wykorzystać swój potencjał.
0
Udostępniono
baza dostawcow
Siemens

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Gergonne Polska  Sp. z o.o.
QualityHUB24
PILOUS Packaging Polska Sp. z o.o.
YETICO S.A.
Takoni Sp. z o.o.
Deltax Programming Sp. z o.o.