Stokvis Tapes
VIA
Aalberts
Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA) wyraziło swoje daleko idące rozczarowane propozycją Komisji Europejskiej rozszerzenia ograniczenia importu stali do UE.

Kontynuowanie tego środka ochronnego lekceważy interesy dalszych użytkowników stali, takich jak sektor motoryzacyjny. Propozycja przedłużenia obecnych ograniczeń o trzy lata pojawia się w obliczu poważnych niedoborów w europejskim łańcuchu dostaw stali producentów samochodów.

Niedobory te doprowadziły do ​​spowolnienia produkcji, co wymaga stałego zarządzania kryzysowego zamówieniami, tak aby uniknąć całkowitego przestoju linii montażowej. Tymczasem na rynku europejskim ceny wciąż rosną, do rekordowych poziomów. Producenci zwiększyli obecnie cenę do 1300 euro za tonę gatunków stali dla przemysłu motoryzacyjnego.

Producenci samochodów pozyskują prawie całą swoją stal (ponad 90%) w UE. Od wznowienia produkcji latem 2020 r. na rynku europejskim występuje poważny niedobór stali. Obowiązujące środki ochronne ograniczają potencjał producentów do zrównoważenia tego poprzez import, działając jak przykrywka na przegrzanym już rynku.

Chociaż Komisja proponuje rozszerzenie kontyngentu na niektóre klasy motoryzacyjne, wzrost ten jest tak marginalny, że nie będzie miał wpływu na niedobór podaży ani na inflacyjny efekt zabezpieczenia.

„Na rynku, na którym unijni producenci stali dyktują ceny i zgłaszają rekordowe zarobki, pomysł, że krajowa stal jest zagrożona poważnymi szkodami spowodowanymi importem, jest mało wiarygodny” - powiedział dyrektor generalny ACEA, Eric-Mark Huitema. „Potrzebujemy importu, aby wypełnić luki w łańcuchu dostaw. Jeśli propozycja ta zostanie zatwierdzona przez państwa członkowskie w obecnej formie, sytuacja rynkowa pozostanie krytyczna dla producentów samochodów w dającej się przewidzieć przyszłości”.
0
Udostępniono
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

GREG-PLAST
MWM Business Solutions Sp. z o.o.
Amvian Automotive (Poland) Sp. z o.o.
STALMAX Sp. z o.o.
PAKOM Sp. z o.o.
HMT HELDENER METALLTECHNIK POLSKA Sp. o.o. & CO Sp. komandytowa