Stokvis Tapes
VIA
Dzięki skutecznemu zarządzaniu, dużej dyscyplinie kosztowej oraz konsekwentnej realizacji strategii ACCELERATE Volkswagen zamknął pierwsze półrocze pozytywnym wynikiem.

Mimo pandemii Covid-19 i braków na rynku półprzewodników, liczba samochodów dostarczonych klientom na całym świecie wzrosła do około 2,7 miliona egzemplarzy – to o 500.000 więcej niż rok wcześniej. Wzrost ten okazał się możliwy m.in. dzięki inteligentnemu zarządzaniu zapasami i dostawami. Zwiększyły się również udziały w rynku w niemal wszystkich regionach. Przychody, za sprawą znacznego wzrostu sprzedaży w porównaniu z poprzednim rokiem, zwiększyły się o 42 procent do 40,7 miliardów euro (pierwsze półrocze 2020 r.: 28,6 mld euro). Zysk wzrósł o 3,3 miliarda euro w stosunku do ubiegłego roku osiągając poziom 1,8 miliarda euro – odpowiada to operacyjnej stopie zwrotu w wysokości 4,4 procent.

CFO Volkswagena Alexander Seitz powiedział: „Udało nam się zmniejszyć udział kosztów stałych. Ścisła dyscyplina w zakresie kosztów, dalszy skuteczny postęp we wdrażaniu zmian strategicznych w Ameryce Północnej i Południowej oraz znaczny wzrost sprzedaży znalazły pozytywny wyraz w wynikach finansowych”. Operacyjny przepływ gotówki netto przed zdarzeniami specjalnymi wyniósł 0,8 miliarda euro. „Jesteśmy na właściwej drodze do celu zakładającego osiągnięcie 1 do 2 miliardów operacyjnego przepływu gotówki netto w 2023 roku”.

Potwierdzenie celów na 2021 rok

Po pierwszych sześciu miesiącach roku marka Volkswagen potwierdza prognozę na cały bieżący rok. Alexander Seitz: „Wprawdzie zauważamy pierwsze symptomy poprawy w zaopatrzeniu w półprzewodniki, jednak sytuacja w tej dziedzinie w trzecim kwartale będzie bardzo wymagająca. Mimo to potwierdzamy nasze prognozy na cały 2021 rok. Zakładamy znaczny wzrost sprzedaży i przychodów w porównaniu z poprzednim rokiem i dążymy do osiągnięcia operacyjnej stopy zwrotu na poziomie od 3 do 4 procent. Potwierdzamy również cel, jakim jest uzyskanie 6-procentowej marży do 2023 roku i chcemy na trwałe zapewnić zyskowność rynków”.
0
Udostępniono
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Promot - Zakłady Metalowe Sp. z o.o.
CVGS Sp. z o.o. Sp. k.
WAMECH P. A. WĄSIK Sp. J.
Nifco Poland Sp. z o.o.
SAMES Sp. z o.o.
Craemer GmbH