Stokvis Tapes
Takoni
Galvanopartners
VIA
Mercedes-Benz i jego duzi dostawcy, realizujący ponad 75% zakupów, podpisali już wspólne oświadczenie na rzecz redukcji CO2 i przyjęli cele klimatyczne.

Neutralność pod względem emisji CO2 to nie tylko niskoemisyjne samochody, ale też cały łańcuch produkcji. Dlatego Mercedes-Benz wciąga do swojej strategii neutralności klimatycznej swoich dostawców.

Producent ze Stuttgartu zaprosił do współpracy ponad 2000 największych dostawców celem realizacji nie tylko zobowiązań wynikających z Paryskiego Porozumienia Klimatycznego i ustaleń Unii Europejskiej (neutralność klimatyczna do 2050), ale dużo ambitniejszych czyli neutralność floty do roku 2039. Dostawcy stanowiący ponad 75% rocznego wolumenu zakupów podpisali tzw. „Ambition Letter” i zobowiązali się dostarczać koncernowi produkty neutralne pod względem emisji CO2 - najpóźniej do 2039 roku.daimlerW przyszłości koncern będzie współpracować wyłącznie z partnerami, którzy szanują klimat, środowisko i prawa człowieka. Opracowano już tzw. "ambition rating" dla dostawców, który jest narzędziem pozwalającym efektywnie ocenić dostawy pod względem zrównoważonego rozwoju, łączącym różne metody oceny aspektów klimatycznych, środowiskowych i związanych z prawami człowieka. Wyniki będą odtąd ważnym kryterium przy podejmowaniu decyzji o współpracy z danym dostawcą.
0
Udostępniono
MotoSolutions

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Takoni Sp. z o.o.
RADMOT Sp. z o.o.
MV Center Systemy Wizyjne Sp z o.o.
Craemer GmbH
RABUGINO Sp. z o.o.
SJM EUROSTAT SAS