Stokvis Tapes
Takoni
VIA
Galvanopartners
Nissan Motor Co., Ltd. zaprezentował dziś program Nissan Ambition 2030 – nową, długofalową wizję firmy, która zakłada przede wszystkim zwiększanie możliwości w zakresie mobilności.

W odpowiedzi na kluczowe potrzeby środowiska, społeczeństwa i klientów, Nissan chce stać się producentem prawdziwie zrównoważonym, który dąży do stworzenia czystszego, bezpieczniejszego i bardziej przyjaznego dla wszystkich świata. W ramach tej wizji firma pragnie dostarczać wartość strategiczną poprzez usprawnianie podróży swoich klientów, oferując im niezawodne, atrakcyjne i bardziej zintegrowane doświadczenia. Ponadto, dzięki współpracy z innymi podmiotami, chce umożliwiać społeczeństwu budowanie inteligentnego ekosystemu ze zintegrowaną mobilnością.

W ciągu najbliższych dziesięciu lat Nissan będzie dostarczał emocjonujące samochody elektryczne i innowacje technologiczne, rozwijając jednocześnie działalność na całym świecie. Wizja ta przyczynia się do realizacji celu Nissana, jakim jest osiągnięcie neutralności węglowej w całym cyklu życia produktów do roku obrotowego 2050.

Dyrektor generalny Nissana Makoto Uchida powiedział: „Rola firm w zaspokajaniu potrzeb społecznych jest coraz większa. W ramach programu Nissan Ambition 2030 będziemy dążyć do budowy nowej ery elektryfikacji, rozwijać technologie ograniczające emisję dwutlenku węgla oraz poszukiwać nowych możliwości biznesowych. Chcemy przekształcić Nissana w zrównoważoną firmę, która jest naprawdę potrzebna zarówno klientom, jak i społeczeństwu”.

Przyspieszenie rozwoju zelektryfikowanej mobilności za pomocą różnorodnych wyborów i doświadczeń

Dzięki swoim pionierskim działaniom na rynku samochodów elektrycznych, Nissan upowszechnił tego typu pojazdy i zainwestował w budowę infrastruktury ładowania oraz zarządzania energią. Umieszczając elektryfikację w centrum długoterminowej strategii Nissan Ambition 2030, firma zamierza przyspieszyć proces elektryfikacji samochodów w swojej ofercie oraz tempo wprowadzania innowacji technologicznych dzięki inwestycjom o wartości 2 bilionów jenów w ciągu najbliższych pięciu lat.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów dotyczące zróżnicowanej gamy atrakcyjnych samochodów, Nissan wprowadzi 23 nowe modele z napędem zelektryfikowanym, w tym 15 pojazdów całkowicie elektrycznych do roku obrotowego 2030, dążąc do osiągnięcia poziomu elektryfikacji przekraczającego 50% w skali globalnej dla marek Nissan i Infiniti.

Dzięki wprowadzeniu 20 nowych modeli wyposażonych w napęd elektryczny i e-POWER w ciągu najbliższych pięciu lat, Nissan zamierza zwiększyć udział sprzedaży samochodów zelektryfikowanych na głównych rynkach do roku obrotowego 2026, w tym:

· w Europie do ponad 75% sprzedaży

· w Japonii do ponad 55% sprzedaży

· w Chinach do ponad 40% sprzedaży

· w Stanach Zjednoczonych do 40% sprzedaży (tylko samochodów elektrycznych) do roku obrotowego 2030

„Jesteśmy dumni z naszych wieloletnich osiągnięć w dziedzinie innowacji oraz roli w zapoczątkowaniu rewolucji w zakresie napędów elektrycznych. Nasze nowe ambicje obejmują utrzymanie pozycji lidera w przyspieszaniu procesu naturalnego przejścia na samochody elektryczne poprzez przyciąganie klientów atrakcyjną ofertą, wzbudzanie entuzjazmu, ułatwianie adaptacji nowych rozwiązań i tworzenie czystszego świata” – powiedział dyrektor operacyjny Nissana Ashwani Gupta.

Przedstawiając kolejny etap elektrycznej przyszłości Nissana, firma zaprezentowała dziś trzy nowe modele koncepcyjne, które dzięki wyrafinowanym rozwiązaniom technologicznym zapewniają niezwykłe doznania. Pojazdy te zapowiadają ekscytujące możliwości, jakie Nissan stara się wprowadzić do szerokiej oferty nowych zaawansowanych samochodów i ekosystemów.

Większa dostępność i innowacje w mobilności

Ambicją Nissana jest wspieranie szerszego dostępu do bezpiecznej i atrakcyjnej mobilności. Aby osiągnąć ten cel, firma będzie kontynuować prace nad rozwojem akumulatorów litowo-jonowych i wprowadzi technologię pozwalającą na ich produkcję bez użycia kobaltu, aby obniżyć ich koszt o 65% do roku obrotowego 2028.

Nissan zamierza wprowadzić na rynek samochód elektryczny wyposażony w opracowane przez siebie akumulatory ze stałym elektrolitem (ASSB – all-solid-state batteries) do roku obrotowego 2028 i przygotować pilotażową linię produkcyjną w zakładzie w Jokohamie już w roku obrotowym 2024. Poprzez wprowadzenie przełomowej technologii akumulatorów ASSB, Nissan będzie mógł rozszerzyć swoją ofertę samochodów elektrycznych we wszystkich segmentach oraz zaoferować w ich lepszą dynamikę i udoskonalone właściwości jezdne.

Dzięki skróceniu czasu ładowania do poziomu jednej trzeciej czasu obecnie potrzebnego, akumulatory ASSB sprawią, że pojazdy bezemisyjne będą bardziej wydajne i przystępne. Ponadto, Nissan oczekuje, że wprowadzenie technologii ASSB obniży koszt zestawów akumulatorów do 75 USD za kWh do roku obrotowego 2028, a w przyszłości zamierza obniżyć go jeszcze bardziej, do poziomu 65 USD za kWh, aby osiągnąć równowagę kosztową pomiędzy samochodami elektrycznymi i benzynowymi.

Nissan dąży do stworzenia globalnego systemu dostaw akumulatorów, aby zaspokoić rosnący popyt klientów na nowe samochody i przyczynić się do wzrostu liczby użytkowanych samochodów elektrycznych. We współpracy z partnerami, Nissan zamierza zwiększyć swoją globalną zdolność produkcyjną akumulatorów do 52 GWh do roku obrotowego 2026, a następnie do 130 GWh do roku obrotowego 2030.

W ramach programu Nissan Ambition 2030 firma dąży również do rozszerzenia zakresu korzyści płynących z mobilności poprzez udostępnienie większej liczbie klientów zaawansowanych inteligentnych technologii wspomagania kierowcy. Działania te będą również wspierać nieustanne wysiłki Nissana w zakresie tworzenia nowych usług i nawiązywania współpracy z partnerami w dziedzinie mobilności.

Firma zamierza rozszerzyć zastosowanie technologii ProPILOT na ponad 2,5 miliona pojazdów marki Nissan i Infiniti do roku obrotowego 2026. Producent będzie również dalej rozwijać swoje technologie w obszarze samochodów autonomicznych, dążąc do wprowadzenia systemów LiDAR nowej generacji w praktycznie wszystkich nowych modelach do roku obrotowego 2030.

Aby zaspokoić zróżnicowane potrzeby transportowe w różnych krajach, Nissan będzie współpracował z wybranymi partnerami w celu wdrożenia nowych usług z zakresu mobilności, które poprawią jej wydajność i poziom zrównoważenia w miastach oraz na obszarach wiejskich.

Globalny ekosystem dla mobilności i nie tylko

Oprócz modernizacji technologii, Nissan będzie również wykorzystywał lokalne zdolności produkcyjne i zaopatrzeniowe, aby zwiększyć konkurencyjność swoich samochodów elektrycznych. Firma rozszerzy unikatową koncepcję hubu pojazdów elektrycznych, EV36Zero, która została wprowadzona w Wielkiej Brytanii, na inne główne rynki, w tym Japonię, Chiny i Stany Zjednoczone. EV36Zero to w pełni zintegrowany ekosystem produkcyjno-usługowy łączący mobilność i zarządzanie energią, którego celem jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla.

Zapewnienie przyjazności akumulatorów samochodowych dla środowiska będzie nadal priorytetem dla Nissana, w oparciu o dziesięcioletnie doświadczenie firmy w zakresie ich ponownego wykorzystania i recyklingu, zdobyte dzięki współpracy z 4R Energy. Producent zamierza rozbudować swoje zakłady regeneracji akumulatorów poza Japonią, otwierając nowe lokalizacje w Europie w roku obrotowym 2022 i w Stanach Zjednoczonych w roku obrotowym 2025. Infrastruktura regeneracji akumulatorów Nissana będzie wspierać gospodarkę o obiegu zamkniętym w zarządzaniu energią. Ponadto, koncern zamierza w połowie lat 20. XXI wieku w pełni skomercjalizować swoje systemy akumulatorów domowych oraz V2X (vehicle-to-everything), które umożliwiają wzajemną komunikację pomiędzy pojazdami oraz komunikację samych pojazdów z ich otoczeniem. Co więcej, firma zainwestuje do 20 miliardów jenów do 2026 roku w infrastrukturę ładowania.

W miarę zwiększania tempa innowacji w obszarze mobilności, Nissan zamierza zatrudnić ponad 3000 osób w działach zaawansowanych badań i rozwoju na całym świecie, jednocześnie podnosząc kwalifikacje swoich obecnych pracowników. Firma będzie również rozwijać współpracę w ramach Aliansu, aby umożliwić oszczędności i dzielenie się wiedzą w takich dziedzinach jak technologie neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, elektryfikacja, oprogramowanie i usługi.

Po zakończeniu realizacji planu transformacji Nissan NEXT, firma zamierza utrzymać dotychczasowy model działalności w perspektywie długoterminowej, osiągając skonsolidowaną marżę zysku operacyjnego na poziomie powyżej 5%.
0
Udostępniono
MotoSolutions
Siemens

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Impel Group
GREG-PLAST
Gotec Plastics Polska sp. z o.o.
Kempny Komponenty
Gumitex Sp. z o.o. Sp.k.
YETICO S.A.