Stokvis Tapes
Takoni
Galvanopartners
VIA
Rok 2022, w którym Grupa Audi kontynuowała swoją drogę do stania się wiodącym dostawcą połączonej, w pełni elektrycznej mobilności premium, zakończył się dla niej z rekordowym wynikiem fiskalnym. Przychody wzrosły o 16,4 procent do rekordowego poziomu 61,8 mld euro, a zysk operacyjny wzrósł o prawie 40 procent, do rekordowego poziomu 7,6 mld euro.

Marża operacyjna wzrosła z ubiegłorocznych 10,4 procent do 12,2 procent, a przepływy pieniężne netto osiągnęły poziom 4,8 miliarda euro, co jest drugim najwyższym wynikiem w historii firmy. Kluczowe czynniki, które przyczyniły się do tegorocznych dobrych wyników finansowych, to konsekwentne zarządzanie kryzysowe w roku naznaczonym przez nakładające się na siebie globalne wyzwania, dobre pozycjonowanie cenowe oraz dobre wyniki marek Bentley, Lamborghini i Ducati. Rok 2022 to także dynamiczny wzrost liczby dostarczonych modeli w pełni elektrycznych. W 2023 roku, wraz z serią modelową Q6 e-tron, Audi rozpocznie największą w historii firmy kampanię produktową. Q6 e-tron to pierwszy model elektryczny bazujący na platformie Premium Platform Electric (PPE).

„Nasza strategia Vorsprung 2030 dostarcza właściwych odpowiedzi nawet w czasach wielu kryzysów” - mówi Markus Duesmann, prezes zarządu AUDI AG. „Koncentrujemy się na zrównoważonym rozwoju i systematycznie rozwijamy cyfryzację i elektryfikację naszych produktów.”

Dostawy niemal na poziomie roku poprzedniego

Grupa Audi, skupiająca marki Audi, Bentley, Lamborghini i Ducati, w 2022 roku dostarczyła do rąk klientów łącznie 1 638 638 (2021: 1 688 978) samochodów i 61 562 (2021: 59 447) motocykli. Mimo poważnych wyzwań w łańcuchach logistycznych i dostaw, zwłaszcza w pierwszej połowie roku, dostawy w tym roku sprawozdawczym, dzięki dobrym wynikom w drugiej połowie roku, utrzymały się niemal na równi z rokiem ubiegłym. W roku 2022 marka Audi dostarczyła klientom 1 614 231 (2021: 1 680 512) samochodów.

Mocny i trwały wzrost sprzedaży samochodów elektrycznych

W roku 2022, Grupa Audi ponownie odnotowała znaczny wzrost – o około 44 procent do 118 196 pojazdów - dostaw modeli w pełni elektrycznych. Grupa marek premium systematycznie kontynuuje w ten sposób swoją strategię elektryfikacji. Utrzymujący się duży popyt na pojazdy elektryczne sprawia, że ich udział w portfolio wzrósł z 4,8 procent w roku 2021, do 7,2 procent w 2022. Wprowadzając na rynek przeznaczoną dla pojazdów w pełni elektrycznych platformę Premium Platform Electric (PPE), Audi podkreśla swoje zaangażowanie w zdobycie pozycji wiodącego dostawcy połączonej, w pełni elektrycznej mobilności klasy premium. Opracowana wspólnie z Porsche platforma jest kluczowym elementem poszerzania globalnej oferty samochodów elektrycznych Audi. Przyszła seria modelowa Q6 e-tron, pierwszy seryjnie produkowany model koncernu osadzony na PPE, zostanie zaprezentowana w drugiej połowie 2023 roku.

„Wraz z Audi Q6 e-tron, e-mobilność po raz pierwszy pojawia się w Ingolstadt” - mówi prezes zarządu Audi, Marcus Duesmann. „W tym celu na miejscu budujemy specjalną instalację do montażu akumulatorów. Dzięki temu, ważne know-how produktu pozostanie tu w Niemczech, a my będziemy mogli szkolić naszych pracowników w przyszłościowych dziedzinach.”

Przychody na rekordowym poziomie

Przychody Grupy Audi wzrosły do 61 mld 753 mln euro (2021: 53 mld 068 mln). Skok o 16,4 procent wynika w szczególności z silnej pozycji cenowej oraz jednorazowej konsolidacji marki Bentley, która nastąpiła 1 stycznia 2022 roku. Do wzrostu w znacznym stopniu przyczyniły się w pełni elektryczne modele Audi Q4 e-tron, Audi e-tron GT quattro i Audi e-tron, a także przychody z serii modelowych Audi A3 i Audi Q5.

Zrównoważony rozwój w każdej decyzji podejmowanej na poziomie korporacyjnym

W roku obrotowym 2021, Grupa Audi dobrowolnie zaczęła publikować swoje dane finansowe według taksonomii UE. W porównaniu z całkowitym przychodem Grupy Audi, udział przychodów zgodnych z taksonomią UE wzrósł do 8,3 (2021: 6,8) mld euro, co odpowiada 13,5 (2021: 12,8) procentom całkowitego przychodu. Obejmuje to przychody ze sprzedaży pojazdów w pełni elektrycznych, gdzie wzrost wyniósł 49 procent. Firma podkreśla w ten sposób znaczenie kryteriów zrównoważonego rozwoju ESG zakotwiczonych w strategii Vorsprung 2030.

W celu uwidocznienia przejrzystości i wysokiego priorytetu, jaki firma przykłada do zrównoważonego rozwoju, AUDI AG jest obecnie w procesie pozyskiwania kompleksowego ratingu ESG (environment, social, and governance) od niezależnej agencji ratingowej. Rating ma zostać opublikowany wiosną 2023 roku.

Pozycjonując się w kierunku zrównoważonej przyszłości, AUDI AG buduje swój motoryzacyjny łańcuch wartości również w oparciu o gospodarkę cyrkularną. W ciągu najbliższych lat zamierza systematycznie zwiększać udział materiałów pochodzących z recyklingu we flocie samochodów marki Audi. To z kolei umożliwi firmie zmniejszenie śladu ekologicznego swoich modeli. Bezpośredni dostęp do materiałów wtórnych prawdopodobnie przyczyni się także do poprawy długoterminowego bezpieczeństwa dostaw. Wraz z 15 partnerami z sektora badań, recyklingu i dostawców, marka z czterema pierścieniami w logo uruchomiła w październiku 2022 roku pilotażowy projekt MaterialLoop. Firma i partnerzy projektu badają możliwości ponownego wykorzystania do produkcji nowych pojazdów materiałów z samochodów, które osiągnęły koniec cyklu życia. Około 100 pojazdów wycofanych z eksploatacji zostało już zdemontowanych. To tylko jeden z wielu projektów z zakresu circular economy realizowanych w Audi. Zakłady Audi w Neckarsulm, Ingolstadt i Győr na Węgrzech, a także fabryka Volkswagena w Bratysławie, wdrażają też projekt zamkniętego obiegu aluminium.

Grupa Audi kontynuuje przyspieszoną transformację w dostawcę zrównoważonej, połączonej mobilności premium: W latach 2023-2027 koncern zainwestuje dwie trzecie swoich nakładów, czyli około 28 mld euro, w przyszłe dziedziny elektryfikacji i cyfryzacji. Marcus Duesmann mówi: „Koncentracja na zrównoważonych celach będzie kształtować nasze działania w krótkiej, średniej i długiej perspektywie. Przyszłe inwestycje z obecnej rundy planowania potwierdzają tę jasną ścieżkę.”

Zysk operacyjny Grupy na rekordowym poziomie

Zysk operacyjny Grupy Audi w roku fiskalnym 2022 wyniósł 7 mld 550 mln euro (2021: 5 mld 498 mln), co oznacza wzrost o 37,3 procent. Znacznie wzrosła też marża operacyjna - do 12,2 procent (2021: 10,4 procent). Obok dobrych wyników rynkowych, do tych rekordowych wyników w znacznym stopniu przyczyniły się pozytywne efekty zabezpieczenia surowców.

Zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju społecznego, rewidowany jest również system zapewniający pracownikom korzyści z tych sukcesów finansowych. W tym celu, przedsiębiorstwo i Rada Zakładowa przemodelowały system podziału zysków Audi. Ta rewizja opiera się na wspólnym porozumieniu Audi.Future z roku 2019. Nacisk położono na wzmocnienie zakładowego systemu emerytalnego i zapewnienie wszystkim pracownikom udziału w zyskach firmy. Ponadto, rewizja tworzy zależny od zysków składnik zbiorowy, który w dłuższej perspektywie ma wzmocnić pozycję Audi jako atrakcyjnego pracodawcy. Na podstawie zrewidowanego systemu, Audi daje pracownikom udział w zysku za ich wysiłek w pełnym wyzwań roku 2022: na przykład dla wykwalifikowanego pracownika w niemieckich zakładach, udział w zysku Audi wynosi w tym roku 8510 euro (rok poprzedni: 5670 euro).

Bentley, Lamborghini i Ducati chwalą się rekordowymi wynikami

Imponujące wyniki Grupy Audi to zasługa między innymi wyników Bentleya, Lamborghini i Ducati, które w roku obrotowym 2022 pobiły wszystkie rekordy. Bentley na przykład, po raz trzeci z rzędu świętował nowy rekord dostaw. Dostarczając na rynek 15 174 pojazdy (2021: 14 659), brytyjska marka przekroczyła swój poprzedni rekord o 3,5 procent, a także znacznie zwiększyła przychody, do 3 mld 384 mln euro (2021: 2 mld 845 mln). Marża operacyjna wzrosła do najwyższego w historii poziomu 20,9 procent (2021: 13,7 procent), a zysk operacyjny wyniósł 708 mln euro (2021: 389 mln), również znacznie przekraczając wynik z poprzedniego roku.

W minionym roku fiskalnym Lamborghini dostarczyło klientom 9233 samochody (2021: 8405 egz.), a sprzedaż wzrosła o 21,9 procent, do poziomu 2 mld 375 mln euro (2021: 1 mld 948 mln). Lamborghini wygenerowało 614 milionów euro zysku operacyjnego (2021: 393 mln) przy marży operacyjnej wynoszącej 25,9 procent (2021: 20,2 procent).

Pomimo bardzo trudnej sytuacji w zakresie dostaw, Ducati dostarczyło klientom 61 562 motocykli (2021: 59 447), co jest najwyższą liczbą jednoroczną w historii marki. Sprzedaż wzrosła o 24,0 procent, do 1 mld 089 mln euro (2021: 878 mln), nie tylko dzięki lepszemu pozycjonowaniu cenowemu. Zysk operacyjny wzrósł do 109 mln euro (2021: 61 mln), a marża operacyjna wyniosła 10,0 procent (2021: 7,0 procent).

Wynik finansowy delikatnie wyższy niż w roku ubiegłym

Wynik finansowy Grupy Audi wzrósł w 2022 roku znacząco - do 1 mld 522 mln euro (2021: 1 mld 430 mln). Odzwierciedlona w tej liczbie działalność Grupy Audi w Chinach, wniosła do ogólnego wyniku 1 mld 153 mln euro (2021: 1 mld 140 mln). Zysk po opodatkowaniu na koniec roku wyniósł 7 mld 116 mln euro (2021: 5 mld 649 mln).

Przepływy pieniężne netto: drugi najwyższy wynik w historii

Przepływy pieniężne netto Grupy Audi wyniosły w 2022 roku 4 mld 808 mln euro (2021: 7 mld 757 mln), co jest dobrym wynikiem, drugim co do wielkości w historii firmy. Spadek (w porównaniu z wyjątkowo wysoką wartością z poprzedniego roku) można przypisać częściowo zwiększonym zapasom, które zapewniają zdolność koncernu do realizacji dostaw, a częściowo ciągłym zakłóceniom logistyki i łańcuchów dostaw. Ponadto, wyższe podatki i zmiany wpływające na udziały, takie jak jednorazowy wkład kapitałowy do Audi Formula Racing GmbH i wydzielenie spółek sprzedażowych w ramach Grupy Volkswagen, również miały wpływ na przepływy pieniężne netto. Dodatkowo, w skali roku nastąpił wzrost inwestycji, w tym inwestycji spółki Audi FAW NEV Company Ltd., która jest w pełni skonsolidowana w ramach Grupy Audi. Dzięki nowemu zakładowi produkcyjnemu w pełni elektrycznych modeli Audi bazujących na PPE powstającemu w Changchun, Grupa toruje drogę do rozszerzenia lokalnego portfolio produktów w pełni elektrycznych w Chinach.

Prognoza na rok finansowy 2023

„Audi, mimo trudnych warunków globalnych, wykazało w 2022 roku wielką siłę finansową, bijąc rekordy w przychodach i zysku operacyjnym” - powiedział członek zarządu AUDI AG ds. finansowych, Jürgen Rittersberger. „Wyniki te dają nam pewność, że w przyszłości będziemy nadal realizować nasze ambitne cele strategiczne.”

Grupa przewiduje obecnie, że w zależności od sytuacji w zakresie dostaw i globalnych wyników gospodarczych, w roku obrotowym 2023 będzie nadal odnotowywać pozytywne zmiany. Dostawy do klientów mają wynieść od 1,8 do 1,9 mln samochodów wszystkich marek Grupy, natomiast przychody mają osiągnąć nowy rekordowy poziom od 69 do 72 mld euro. Marża operacyjna ma wynieść od 9 do 11 procent, przy założeniu, że ceny samochodów pozostaną na wysokim poziomie. Grupa Audi spodziewa się, że jej przepływy pieniężne netto wyniosą od 4,5 mld do 5,5 mld euro, co oznacza kontynuację dobrych wyników.
0
Udostępniono
Siemens
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

TIMRET Sp. z o.o.
Bollhoff Technika Łączenia Sp. z o.o.
MRS ELECTRONIC Sp. z o.o.
Bimax Sp. z o.o.
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A.
Etisoft Sp. z o.o.