GEORG UTZ
Stokvis Tapes
1LOGISTICS ŻURALSKI
VIA
Aalberts
CABKA
Siemens uruchamia nową, ogólnie dostępną szybką stację ładowania Sicharge D przeznaczoną dla rynków IEC.

Ma ona obsługiwać punkty przy autostradach i w miastach, na parkingach miejskich oraz w centrach handlowych. Urządzenie posiada jedną z najwyższych na rynku sprawności szczytowych na poziomie 96%, a ponadto skalowalną moc ładowania oraz dynamiczny przydział mocy.

Nowa, publiczna stacja ładowania doskonale wpisuje się w potrzeby kierowców korzystających z krótkich postojów, zarówno na autostradach jak i w przestrzeniach miejskich.

- Dzięki możliwościom rozbudowy i elastyczności w zakresie dynamicznego podziału mocy urządzenie to stanowi duży krok naprzód w kierunku przyszłości rozwoju rynku elektromobilności. Nasi klienci mogą mieć pewność, że są przygotowani na przyszłe wyzwania, zarówno w aspekcie dostępnych opcji ładowania, jak i skrócenia czasu tej czynności - mówi Birgit Dargel, szefowa pionu Future Grids w Siemens Smart Infrastructure. - Jednocześnie jest to jedna z najbardziej wydajnych, szybkich ładowarek dostępnych obecnie na rynku. To niezwykle ważne, ponieważ budowanie zrównoważonej mobilności wymaga odpowiedzialnego korzystania z zasobów, które nie są nieograniczone.

Dzięki stałej sprawności powyżej 95,5% i sprawności szczytowej rzędu 96%, nowa stacja ładowania Sicharge D umożliwia odbieranie niemal całej wytworzonej energii elektrycznej, co przekłada się na niższe koszty operacyjne dla klientów. Ponadto, została zaprojektowana z myślą o dalszym rozwoju technologicznym. Nawet jeśli obecnie moc ładowania większości pojazdów elektrycznych jest jeszcze dość ograniczona, to w przyszłości będą one gotowe do odbierania większej mocy, przy wyższych zakresach napięcia.

Sicharge D posiada skalowalną moc ładowania w zakresie do 300 kW. Może być ona dostępna już w wersji fabrycznej, albo zostać rozbudowana dzięki zastosowaniu rozszerzeń typu plug and play. Ponadto, stacja obsługuje napięcia od 150 do 1 000 V oraz natężenia prądu do 1 000 A we wszystkich gniazdach prądu stałego znajdujących się na wyposażeniu. W przyszłości umożliwi to ładowanie z pełną mocą pojazdów przygotowanych do obsługi napięcia 800 V, jak również pozwoli na zasilanie starszych modeli aut przy zastosowaniu niższego napięcia.

Pomimo tego, że liczba pojazdów elektrycznych rośnie, dzisiejsze inwestycje w infrastrukturę wydają się wciąż niewystarczające. Dzięki możliwości rozbudowy systemu ładowarki Sicharge D o maksymalnie dwa dodatkowe zewnętrzne punkty DC, klienci mogą dostosowywać swoje inwestycje do aktualnych potrzeb rynkowych. W standardowej konfiguracji dwa złącza DC i jedno AC umieszczone są w kompaktowej obudowie, której prosta konstrukcja usprawnia proces montażu.

Nowa stacja Sicharge D łączy wszystkie te cechy z możliwością dynamicznego ładowania równoległego. Oznacza to, że urządzenie rozpoznaje indywidualne zapotrzebowanie na energię każdego podłączonego pojazdu i automatycznie dostosowuje proces ładowania do zastosowanej w aucie technologii akumulatorów i stanu ich naładowania. Dzięki temu podłączonym pojazdom dostarczana jest maksymalna moc, jakiej mogą potrzebować i to bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności manualnych przez kierowcę.

- Już dziś w ofercie polskiej spółki Siemensa znajdziemy stacje wolnego ładowania, kompleksowe zajezdnie dla autobusów elektrycznych czy systemy back-endowe. Naszą wizją jest tworzenie komplementarnego ekosystemu dla elektromobilności, w którym najnowsza stacja ładowania Sicharge D, wpisuje się nie tylko w aktualne potrzeby, ale także wyznacza kierunki rozwoju na przyszłość - mówi Łukasz Bancarzewski Regional Product Manager w Siemens Polska.

W obszarze zainteresowania Siemensa pod kątem elektromobilności są: miasta, przedsiębiorstwa komunikacyjne, budynki mieszkalne, biurowce, a także spółki dystrybucyjne i operatorzy infrastruktury ładowania.

Polska, ze względu na ponad 20 milionową flotę pojazdów spalinowych stanowi ogromne wyzwanie dla e-mobilnej rewolucji. Należy zaznaczyć, że w naszym kraju Siemens dopiero wchodzi na rynek elektromobilności i jest otwarty na współpracę z lokalnymi partnerami w tym zakresie. Plany oraz dalszy rozwój są uwarunkowane wynikami kolejnych postępowań przetargowych.

Od ponad 10 lat Siemens rozwija swoje elektromobilne portfolio, implementując zaawansowane technologicznie rozwiązania w wielu miejscach na świecie. W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie elektromobilnością w Polsce, w ciągu najbliższych kilku miesięcy spodziewamy się wdrożenia pełnej oferty ultraszybkich stacji ładowania.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

 bekuplast S.A.
ITA Sp. z o. o.  Sp. k.
Trojan Manufacturing (UK) Ltd
EUROTOM Sp. z o.o.
Brökelmann Polska Sp. z o.o.
Februko Sp. z .o.o.