Takoni
Stokvis Tapes
Galvanopartners
VIA
Podkreślając swoją pozycję lidera działań na rzecz klimatu, Volvo Cars stało się pierwszym producentem samochodów, który przystąpił do inicjatywy SteelZero, której celem jest zwiększenie popytu na stal wolną od paliw kopalnych i przyspieszenie przejścia na neutralność węglową w globalnym przemyśle stalowym.

Podpisując zobowiązania SteelZero, Volvo Cars zobowiązuje się do przestrzegania surowych wymagań dotyczących emisji CO2 powstającego przy pozyskiwaniu stali do 2030 r. (patrz Uwagi dla redaktorów). Do 2050 r. cały proces pozyskiwania stali przez naszą firmę ma być całkowicie neutralny klimatycznie, co jest zgodne z ambicją firmy, aby do 2040 r. być neutralnym dla klimatu.

Produkcja stali jest głównym źródłem emisji CO2 w przemyśle motoryzacyjnym. Obliczono, że ten proces odpowiada za około 33% wszystkich emisji związanych z produkcją nowego samochodu Volvo w 2021 roku. Globalnie produkcja stali odpowiada za około 7 % wszystkich emisji gazów cieplarnianych.

Zrównoważone podejście do produkcji stali to nie tylko dobra wiadomość dla środowiska, ale także dobry biznes, ponieważ ogranicza naszą ekspozycję na przyszłe zagrożenia klimatyczne i regulacje, powiedziała Kerstin Enochsson, dyrektor ds. zakupów w Volvo Cars. Cieszymy się, że możemy dołączyć do inicjatywy SteelZero i wspierać jej ambicje przekształcania przemysłu stalowego. Sygnalizując nasze zapotrzebowanie na odpowiedzialnie pozyskiwaną stal nisko- i bezwęglową, staramy się pomóc w zwiększaniu podaży dla naszego sektora.

Jen Carson, szefowa działu przemysłu w Climate Group, powiedziała: Dołączenie Volvo Cars do SteelZero oznacza ważną zmianę w globalnym sygnale popytu na stal o niskiej emisji i zerowej wartości netto oraz kluczowy moment dla przemysłu motoryzacyjnego. Sektor ten odgrywa kluczową rolę w napędzaniu przejścia stali do zera netto. Wspiera tworzenie rynku stali zdekarbonizowanej na arenie międzynarodowej, co może umożliwić sektorowi osiągnięcie własnych celów zerowych netto i dostarczenie produktu, który jest naprawdę zgodny z agendą klimatyczną.

SteelZero zostało uruchomione przez Climate Group we współpracy z ResponsibleSteel, branżową organizacją normalizacyjną i certyfikującą, do której dołączyło również Volvo Cars. Dzięki ResponsibleSteel firma Volvo Cars uzyskuje dostęp do wiarygodnych, zweryfikowanych i skontrolowanych przez strony trzecie informacji na temat swojego łańcucha dostaw stali oraz odpowiednich referencji w zakresie zrównoważonego rozwoju, co pomaga zapewnić odpowiedzialne pozyskiwanie jej. Oprócz redukcji emisji CO2, ResponsibleSteel koncentruje się również na innych ważnych kwestiach w łańcuchu dostaw stali, takich jak prawa pracy i prawa człowieka, zaangażowanie społeczności lokalnych, zużycie wody i wpływ na bioróżnorodność. Podpisanie umowy SteelZero to tylko najnowsza inicjatywa Volvo Cars mająca na celu rozwiązanie jednego z najbardziej intensywnych źródeł emisji CO2 w produkcji samochodów. Dopiero w zeszłym roku ogłosił współpracę ze szwedzkim producentem stali SSAB w celu wspólnego zbadania rozwoju wysokiej jakości stali wolnej od paliw kopalnych do użytku w przemyśle motoryzacyjnym w ramach inicjatywy SSAB HYBRIT. Volvo Cars jest pierwszym producentem samochodów współpracującym z SSAB i HYBRIT, ambitnym i zaawansowanym projektem w zakresie rozwoju stali wolnej od paliw kopalnych. HYBRIT ma na celu zastąpienie węgla koksującego, tradycyjnie używanego do produkcji stali opartej na rudach żelaza, wolną od paliw kopalnych energią elektryczną i wodorem. Oczekuje się, że rezultatem będzie pierwsza na świecie technologia produkcji stali wolna od paliw kopalnych, praktycznie bez śladu węglowego.

Ambicja Volvo Cars, aby do 2040 r. być neutralnym dla klimatu, jest częścią kompleksowego planu działań na rzecz klimatu, jednego z najbardziej ambitnych w branży motoryzacyjnej. Nasza firma dąży do tego, aby do 2030 r. stać się producentem w pełni elektrycznych samochodów i planuje wprowadzić w nadchodzących latach zupełnie nową rodzinę samochodów w pełni elektrycznych. Plany elektryfikacji firmy są częścią jej ambicji zmniejszenia śladu węglowego w cyklu życia samochodu o 40% w latach 2018-2025, w tym poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w łańcuchu dostaw o 25% do 2025 roku. Jeśli chodzi o własną działalność, firma dąży do produkcji neutralnej dla klimatu do 2025 roku. Już teraz wszystkie europejskie zakłady Volvo Cars zasilane są w 100% czystą energią elektryczną, podczas gdy zakład w Torslanda w Szwecji jest w pełni neutralny dla klimatu. W innych miejscach na świecie chińskie zakłady w Chengdu i Daqing są również zasilane energią elektryczną neutralną dla klimatu. W ubiegłym roku Volvo Cars wprowadziło wewnętrzną cenę dwutlenku węgla w wysokości 1000 SEK za każdą tonę emisji dwutlenku węgla w całej swojej działalności, będąc pierwszym producentem samochodów, który wdrożył taki mechanizm we wszystkich swoich operacjach. Celem jest zabezpieczenie organizacji na przyszłość i wyprzedzenie krzywej regulacyjnej. Według prognoz w nadchodzących latach opłaty ze emisje będą rosły, a firmy niskoemisyjne będą miały uprzywilejowaną pozycję. W ramach tego programu każdy projekt samochodu przechodzi „kontrolę zrównoważonego rozwoju”, a koszt CO2 jest nakładany na każdą przewidywaną tonę emisji dwutlenku węgla w całym cyklu życia samochodu. Celem jest zapewnienie, że każdy model samochodu będzie rentowny nawet przy ścisłym schemacie cen emisji dwutlenku węgla, kierując wszystkie decyzje dotyczące projektów i pozyskiwania w kierunku najbardziej zrównoważonych opcji.

Uwagi dodatkowe

Oprócz długoterminowego zobowiązania do zakupu stali wolnej od paliw kopalnych do 2050 r., sygnatariusze SteelZero zobowiązują się również do tego, że do 2030 r. 50% swoich zamówień na stal będzie spełniało co najmniej jedno z następujących kryteriów: Stal produkowana przez zakład produkujący stal, w którym właściciel korporacyjny zakładu zdefiniował i upublicznił zarówno długoterminową ścieżkę redukcji emisji, jak i średnioterminowy, ilościowy docelowy poziom emisji gazów cieplarnianych dla korporacji (cel zatwierdzony przez Science Based Targets). inicjatywa lub równoważna spełniłaby w pełni ten tymczasowy wymóg) ResponsibleStal z certyfikatem Steel lub odpowiednik Stal węglowa niskowęglowa, o określonej intensywności emisji, która uwzględnia udział złomu wycofanego z eksploatacji Raporty klimatyczne Volvo Cars zawsze odnoszą się do ekwiwalentów CO2 (CO2e), które obejmują wszystkie gazy cieplarniane
0
Udostępniono
Siemens
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

DSR S.A.
MRS ELECTRONIC Sp. z o.o.
Pol-Technology Sp. z o.o.
MESH Works Inc.
Wirthwein Polska Sp. z o.o.
 Quality Control Innovation System Sp. z o.o.