Takoni
Stokvis Tapes
Galvanopartners
VIA
Stellantis N.V. i Vulcan Energy Resources Limited podpisały wiążącą umowę dotyczącą pierwszej fazy wieloetapowego planu rozwoju nowych projektów geotermalnych mających na celu dekarbonizację miksu energetycznego zakładu przemysłowego Stellantis w Miluzie we Francji, gdzie produkowane są DS 7, Peugeot 308 i e-308, 508 i nowy 408.

Opierając się na obecnych założeniach, projekt może pokryć znaczną część rocznego zapotrzebowania zakładu przemysłowego na energię już od 2026 roku.

„Z dumą ogłaszamy kolejny krok w naszej współpracy z Vulcan, który wzmacnia nasze zaangażowanie w poszukiwanie rozwiązań w zakresie czystej energii dla naszych zakładów” – powiedział Arnaud Deboeuf, dyrektor ds. produkcji w Stellantis. „Energia geotermalna jest jedną z kilku inicjatyw, które badamy, aby osiągnąć nasz cel zerowej emisji dwutlenku węgla do 2038 r., zgodnie z naszym planem strategicznym Dare Forward 2030”.

Pierwsza faza projektu, która zostanie zlokalizowana na południowym krańcu obszaru Vulcan w Dolinie Górnego Renu, obejmie wstępne studium wykonalności (PFS) dotyczące budowy instalacji odnawialnej energii geotermalnej dla zakładu Stellantis. Studium to zostanie przeprowadzone przez Vulcan, które oceni również potencjał produkcji litu. Jeśli wynik PFS będzie pozytywny, kolejny etap skupi się na badaniach sejsmicznych 3D oraz bardziej zaawansowanych badaniach i działaniach rozwojowych. Jeśli wynik PFS będzie pomyślny, Stellantis i Vulcan zamierzają wspólnie rozwijać projekt, z udziałem 50:50.

W listopadzie 2022 roku firma Vulcan ogłosiła, że uruchomiła szereg inicjatyw mających na celu rozszerzenie swojej działalności w zakresie odnawialnych źródeł energii geotermalnej oraz projektu Zero Carbon Lithium™ we Francji, a konkretnie w Alzacji, która stanowi około jednej trzeciej terytorium Górnego Renu. Vulcan złożył wniosek o wyłączną koncesję na wydobycie litu i energii geotermalnej w rejonie Miluzy, aby zabezpieczyć kolejne 480 km² na obszar rozwoju w obrębie pola solankowego w dolinie Górnego Renu.

Zgodnie z wiążącą umową, zespół Vulcan przeprowadzi ocenę zasobów mineralnych litu zgodnie z kodeksem JORC. Projekt Zero Carbon LithiumTM firmy Vulcan jest powiązany z utworzeniem „Francuskiego Obserwatorium Zasobów Mineralnych”, którego celem jest analiza krytycznych zasobów surowcowych Francji i przedstawienie zaleceń dotyczących inwestycji publicznych, które będą wspierane przez niedawno stworzony „Francuski Fundusz Surowców Krytycznych”, nowy instrument o wartości 2 mld euro.

Stellantis stosuje holistyczne podejście do dekarbonizacji i jest na dobrej drodze, aby do 2038 roku osiągnąć neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla we wszystkich obszarach, przy jednocyfrowej procentowej kompensacji pozostałych emisji. Umowa z Vulcan Energy oznacza drugie potencjalne wykorzystanie przez

Stellantis odnawialnej energii geotermalnej w celu dekarbonizacji i lokalizacji dostaw energii w zakładzie przemysłowym.

„Główną misją Vulcan jest dekarbonizacja poprzez dostarczanie energii odnawialnej i litu pozyskiwanego bez emisji dwutlenku węgla” – powiedział dr Francis Wedin, dyrektor zarządzający i dyrektor generalny Vulcan. „Firma Vulcan zamierza wspierać Stellantis, naszego największego nabywcę litu i jednego z naszych największych akcjonariuszy, w jego planie dekarbonizacji działalności w Europie. Mimo, że nadal koncentrujemy się na naszych geotermalnych złożach litu na naszym polu solankowym w dolinie górnego Renu (Upper Rhine Valley Brine Field – URVBF), projekt ten daje możliwość dalszego rozszerzenia naszej działalności na niektóre peryferyjne obszary leżące w dolinie górnego Renu, przy wsparciu partnerów przemysłowych, takich jak Stellantis.”

„Stellantis to jeden z wiodących graczy przemysłowych w sektorze motoryzacyjnym w Grand Est. Właśnie dlatego region zamierza wspierać Grupę w przejściu na napęd elektryczny. Dzięki podpisanej umowie o strategicznej współpracy, transformacja mająca na celu stworzenie przemysłu przyszłości i walkę z globalnym ociepleniem nabiera kształtu w naszym regionie poprzez racjonalne wykorzystanie energii geotermalnej” – powiedział Franck Leroy, prezydent regionu Grand Est.

Umowa ze Stellantis zwiększa również wpływ Vulcan na dekarbonizację europejskiego przemysłu pojazdów elektrycznych, poprzez eliminację emisji dwutlenku węgla wynikającą z projektu Zero Carbon Lithium™ i tworzenie wartości dla akcjonariuszy.
0
Udostępniono
baza dostawcow
Siemens

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Gergonne Polska  Sp. z o.o.
PLAST-MET Automotive Systems Sp. z o.o.
GREG-PLAST
CVGS Sp. z o.o. Sp. k.
Poliamid Plastics Sp. z o.o.
Etyfol