Wayne Griffiths, dotychczasowy CEO CUPRY i Wiceprezes SEAT-a ds. marketingu i sprzedaży, obejmie nowe stanowisko 1 października.

Tym samym Griffiths będzie zarządzał obiema hiszpańskimi markami - SEAT i CUPRA. Pełniący dotychczas funkcję Prezesa SEAT-a Carsten Isensee pozostanie w strukturach firmy jako Wiceprezes ds. Finansów i IT.

Decyzję o powierzeniu nowej funkcji Griffithsowi podjął Zarząd SEAT-a pod przewodnictwem Prezesa Grupy Volkswagen, dra Herberta Diessa.

- Wayne Griffiths jest jednym z naszych najbardziej doświadczonych managerów - zauważa Diess. - Przez ostatnie cztery lata doprowadził do rekordowych wyników sprzedaży SEAT-a i zadbał o rozwój marki CUPRA. Ma moje pełne zaufanie i wierzę, że jego prezesura będzie dla marek pomyślna. Chcę również wyrazić wdzięczność pełniącemu dotychczas obowiązki Prezesa Carstenowi Isensee, który zarządzał firmą w niezwykle wymagającym czasie naznaczonym przez COVID-19. Dzięki niemu SEAT miał zagwarantowaną ciągłość zarządzania.

Griffiths dołączył do SEAT-a w 2016 roku, kiedy to objął stanowisko Dyrektora ds. Sprzedaży. Przez ostatnie trzy lata, do pierwszego kwartału 2020 roku, SEAT pozostawał najszybciej rozwijającą się marką w Europie. Decyzje Griffithsa przełożyły się na rekordowy wzrost sprzedaży firmy o 40% w latach 2016-2019. Nowy Prezes SEAT-a jest również współtwórcą marek CUPRA oraz SEAT MÓ.

Wayne Griffiths studiował zarządzanie międzynarodowe oraz filologię niemiecką w Leeds. Pracę w Grupie Volkswagen rozpoczął w 1989 roku, w której m.in. przez ponad 20 lat zarządzał sprzedażą marki AUDI na różnorodnych rynkach. Jako swoje priorytety na stanowisku Prezesa SEAT-a i CUPRY Griffiths wymienia elektryfikację, zrównoważoną mobilność oraz rozwój marki CUPRA.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

KLG Sp. z o.o.
SIROPOL Sp. z o. o.
Craemer GmbH
P.H.U.P. KRAK-OLD Sp. z o.o.
INEE Sp. z o.o.
A. Berger Polska Sp. z o. o.