Stokvis Tapes
1LOGISTICS ŻURALSKI
1LOGISTICS ŻURALSKI
Manutan
CABKA
Aalberts
VIA
Kaiser Kraft
Sigfox
Gotec
Od wielu miesięcy europejski i światowy przemysł motoryzacyjny zmaga się z ogromnymi problemami w dostawach półprzewodników (chipów), które wymuszały w wielu fabrykach pojazdów wprowadzenie ograniczonego czasu pracy lub czasowe zawieszenie produkcji.

Niemal 3. na 4. dostawców dla sektora samochodowego w Polsce potwierdziło, że w II kwartale 2021 roku odnotowali negatywny wpływ niedoboru półprzewodników na swoją produkcję. To jeden z wniosków z przeprowadzonej przez firmę analityczną AutomotiveSuppliers.pl III edycji „Barometru Dostawców Motoryzacyjnych w Polsce", w której podsumowano miniony II kwartał i zawarto prognozy dla branży na kolejne miesiące. - W stosunku do I kwartału znacząco zwiększył się odsetek firm, odczuwających wpływ ogólnoświatowego kryzysu na rynku czipów - mówi Rafał Orłowski, Partner w AutomotiveSuppliers.pl. - Na początku roku 55,5 proc. ankietowanych menadżerów zarządzających wskazywała na negatywny wpływ. Teraz wartość ta wzrosła do 72,4 procent.

Dlatego w II kwartale 2021 roku w sektorze dostawców motoryzacyjnych nastąpiło pogorszenie wyników sprzedażowych. O ile w pierwszych trzech miesiącach br. na spadek sprzedaży (w stosunku do zakładanego budżetu na ten okres) wskazało mniej niż 39 proc. ankietowanych to w zakończonym właśnie II kwartale, odsetek tego typu odpowiedzi wzrósł do ponad 55 proc. odpowiedzi.
III barometr kryzys chipowMenadżerowie zarządzający z bardzo dużą ostrożnością oceniają kiedy zakończy się kryzys w dostawach półprzewodników do przemysłu motoryzacyjnego. Choć co 5. z nich stwierdził, że nie ma on obecnie (koniec II kwartał 2021 r.) wpływu na działalność prowadzonych przez nich zakładów to pozostali, w zdecydowanej większości, oceniają, że problemy potrwają jeszcze przez wiele miesięcy. Niemal 2/3 ankietowanych jest zdania, że problem na rynku półprzewodników będzie skutkował niższą produkcją co najmniej do końca 2021 roku, a połowa tej grupy z nich uważa, że także na początku przyszłego roku.

Ponadto przedstawiciele branży wskazali na inne wyzwania przed jakim stoi przemysł motoryzacyjny. W obecnym II półroczu 2021 r. jeszcze bardziej wzrośnie znaczenie rosnących cen surowców takich stal, aluminium i tw. sztucznie ((82,2% wobec 74,6% w poprzedniej edycji Barometru. a także niestabilności i niepewność zamówień od klientów (74,1% wobec 71,6% w Barometrze za I kwartał 2021 r.). - Sektor motoryzacyjny boryka się z kumulacją wyzwań - dodaje Rafał Orłowski. - Poza wymienionymi już należy wymienić choćby zapewnienie dostaw komponentów niezbędnych do swojej produkcji oraz pozyskanie kadry produkcyjnej. Znacząca część zakładów produkcyjnych w Polsce i Europie znajduje się już od dłuższego czasu w stanie permanentnego zarządzania kryzysowego.

wyzwaniaLiczne wyzwania wpłynęły na pogorszenie nastrojów. Do 41,4% zmalała (o 1,9 punktu procentowego mniej) grupa menadżerów, którzy zakładają, że ich przychody w bieżącym, III kwartale pokryją się z wcześniejszą prognozą budżetową. Jednocześnie prawie 1/3 ankietowanych (32,8%) oczekuje, że sprzedaż prowadzonych przez nich zakładów będzie niższa niż przyjęto w budżecie. To o 2,9 punktu procentowego więcej niż w poprzednim Barometrze.

W III edycji „Barometru Dostawców Motoryzacyjnych w Polsce” zapytaliśmy także o prognozy na kolejne miesiące:
  • 68,8% ankietowanych menadżerów zakłada, że w III kwartale utrzyma taką samą liczbę miejsc pracy co w II kwartale,
  • 69% respondentów zakłada, że w całym 2021 roku osiągnie sprzedaż wyższą niż rok wcześniej (spadek o 5,7 punktu procentowego w stosunki do II edycji Barometru,
  • blisko 30 proc. osób zarządzających stwierdziło, że nastąpiło pogorszenie kondycji finansowej ich dostawców
  • niemal 60,3% menadżerów ocenia, że perspektywa działania ich firm w okresie najbliższych 12 miesięcy ulegnie poprawie.
Wypełnij formularz aby otrzymać raport "Barometr dostawców motoryzacyjnych w Polsce (II kwartał 2021)"

Wpisz Imię i nazwisko
Wprowadź nazwę firmy
Wprowadź adres e-mail
Zgoda jest wymagana
Nieprawidłowe dane


Metodologia badania:
Barometr został przeprowadzony pomiędzy 16 czerwca a 28 czerwca 2021 r. przez AutomotiveSuppliers.pl poprzez indywidualne ankiety online. W badaniu wzięło udział 58 menadżerów zarządzających (dostawcy) zakładami produkującymi części i komponenty dla przemysłu motoryzacyjnego (TIER1, TIER2).

W przypadku większości pytań uzyskano odpowiedzi od wszystkich ankietowanych.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

ST TRADING Sp. z o.o. (NORM HOLDING)
NESDESIGN Sp. z o.o.
ARRK Shapers Polska Sp. z o.o.
ELTEK Poland Sp. z o.o.
ITA Sp. z o. o.  Sp. k.
Gergonne Polska  Sp. z o.o.