Takoni
Stokvis Tapes
Galvanopartners
VIA
Zarząd Boryszew S.A. poinformował, że w dniu 15 marca 2023 roku spółka podpisała umowę (List nominacyjny) z jednym z wiodących dostawców dla przemysłu samochodowego.

Przedmiotem umowy jest dostawa przez spółki Grupy Boryszew przewodów gumowych do układu klimatyzacji dla zakładów ww. odbiorcy, z przeznaczeniem do montażu w samochodach elektrycznych, na lata 2024 - 2034. Szacunkowa wartość dostaw w tym okresie wynosi około 200 mln euro.

W związku z zawartym kontraktem planowana jest rozbudowa zakładów należących do Grupy Boryszew z lokalizacjami w Chinach, Włoszech i Polsce. Przewidywane nakłady z tym związane wyniosą około 13 mln euro.

Zawarta umowa umożliwi dalszy rozwój kompetencji Grupy Maflow w produkcji wyspecjalizowanych przewodów dla przemysłu samochodowego, a jej zawarcie jest zgodne ze Strategią Grupy Kapitałowej Boryszew na lata 2022 - 2026, która zakłada m.in. rozwój nowych rynków zbytu i pozyskanie nowych klientów końcowych.
0
Udostępniono
Siemens
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Wirthwein Polska Sp. z o.o.
GATNER GROUP Sp. z o.o. CNC Sp.k.
METCHEM Sp. z o.o.
Alucrom Sp. z o.o.
 Quality Control Innovation System Sp. z o.o.
Mondi Simet Sp. z o.o.