Stokvis Tapes
Takoni
Galvanopartners
VIA
2 stycznia 2023 r. w Gręboszowie podpisany został list intencyjny pomiędzy Gminą Gręboszów, reprezentowaną przez Wójta Gminy - Krzysztofa Gila, a Adamem Drewnianym, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Drewniany Investments Adam Drewniany w Żelichowie.

List zakłada współpracę pomiędzy gręboszowskim samorządem a inwestorem, w tym pomoc w pozyskiwaniu terenów inwestycyjnych i wspieranie procesów proceduralnych, wymaganych w planowanym przedsięwzięciu.

Właściciel Drewniany Investments i założyciel NorthVolt Polska, prowadzący także firmy w USA oraz w Gdańsku i Warszawie, postanowił zainwestować także w swojej rodzinnej miejscowości. W zbudowanej hali na rodzinnej działce będą produkowane podzespoły do pojazdów elektrycznych, podzespoły do obsługi magazynów energii oraz same magazyny energii, na potrzeby domów indywidualnych. Planowana produkcja ma ruszyć w połowie br. I w pierwszym etapie, zatrudnienie znajdzie przy niej, ok. 30 osób. Dotychczasowy profil działalności prowadzonych firm koncentrował się na elektromobilności i innowacyjności związanej z zieloną energią. Taki też charakter będzie rozwijany w gręboszowskiej gminie.
0
Udostępniono
MotoSolutions
Siemens

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

T.ERRE POLSKA Sp. z o.o.
Lubricant Polska Sp. z o.o.
1Logistics Żuralski Sp. z o.o.
ABC Colorex Sp. z o.o.
 Quality Control Innovation System Sp. z o.o.
FABER CNC