Takoni
Stokvis Tapes
VIA
Galvanopartners
Po pierwszym kwartale 2022 r. przychody czołowego producenta naczep, przyczep i zabudów samochodowych w Europie wyniosły 814,2 mln zł i były o 29 proc. wyższe niż w tym samym okresie 2021 r.

- W pierwszym kwartale 2022 r. sprzedaż spółek Grupy Wielton rosła dynamiczniej niż rynek, pomimo wyzwań, z którymi zmaga się cała branża. Odnotowaliśmy dwucyfrowy wzrost sprzedaży w Polsce, Niemczech, we Włoszech i w krajach CEE. Wyższe przychody były efektem zwiększenia wolumenów sprzedaży, wprowadzanych sukcesywnie podwyżek cen produktów oraz pozytywnego wpływu kursów walut. Bez wątpienia europejską i światową gospodarkę czeka trudny czas, związany z konsekwencjami wojny w Ukrainie. W naszej branży obserwujemy już sygnały schłodzenia popytu i odkładania decyzji zakupowych przez klientów z powodu wysokich cen związanych z rosnącymi kosztami komponentów, surowców, energii czy logistyki. Niedobór kierowców, wynikający z odpływu ukraińskich pracowników (szczególnie w Polsce), też nie pomaga w tej skomplikowanej sytuacji. Obecnie koncentrujemy się na działaniach związanych z dostosowaniem organizacji do wysoce zmiennej sytuacji rynkowej i utrzymaniu dyscypliny kosztowej - mówi Mariusz Golec, CEO Grupy Wielton.

W pierwszym kwartale 2022 r. skonsolidowane przychody Grupy Wielton wyniosły 814,2 mln zł. Rok do roku zwiększyły się o 29 proc. Grupa sprzedała 6 073 sztuk produktów, o 16 proc. więcej niż pierwszym kwartale 2021 r.

We Francji, w której rynek utrzymał się na poziomie sprzed roku (wzrost o 0,5 proc.), spółka Fruehauf utrzymała pozycję pozycję lidera branży z udziałami na poziomie 19,3 proc., a jej przychody zwiększyły się o 11 proc. do 205,2 mln zł. Na koniec marca backlog Fruehauf wynosił 2 580 sztuk. To oznacza wzrost o niemal 15 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. W kwietniu doszło do ożywienia na rynku francuskim. Rejestracje Fruehauf wyniosły 434 sztuk wobec 397 przed rokiem. Udziały rynkowe spółki wzrosły do 23 proc. z 19,2 proc. w kwietniu 2021 r.

Po znacznym wzroście popytu na rynku polskim w roku ubiegłym, w pierwszym kwartale 2022 r. jego dynamika zmalała rdr. o blisko 3 proc. Rejestracje pojazdów z oferty spółki Wielton zwiększyły się w tym czasie o 35 proc. Dzięki temu, z udziałami na poziomie 16,2 proc., Spółka awansowała na pozycję wicelidera branży. Po pierwszych trzech miesiącach 2021 r. udziały rynkowe Wieltonu wynosiły 11,7 proc., co dawało mu trzecie miejsce w branży. Przychody spółki zwiększyły się o 41 proc. do 154,4 mln zł. Jej backlog wynosił 8 485 sztuk i był rdr. o niemal 29 proc. wyższy.

Z tempem rejestracji na poziomie 36 proc. rdr. w okresie styczeń-luty spółka Lawrence David rosła znacznie szybciej niż rynek brytyjski (wzrost o 21 proc.). Jej udziały zwiększyły się do 15,2 proc. wobec 13,4 proc. przed rokiem. W efekcie umocniła się na pozycji wicelidera w Wielkiej Brytanii. W I kwartale Lawrence David zanotował 123,9 mln zł przychodów, zwiększając je rdr. o 34 proc. Na poprawę wyników na rynku brytyjskim wpływ miało zwiększenie efektywności procesu produkcji do ponad 90 proc. Na koniec pierwszego kwartału 2022 r. backlog Lawrence wynosił 3 977 sztuk i był 62 proc. wyższy niż przed rokiem.

Grupa rosła dynamicznie również w Niemczech, gdzie półki Langendorf i Wielton GmbH zwiększyły rejestracje o 57 proc. Ich dynamika ponad pięciokrotnie przewyższyła wzrost całego rynku. W krajach CEE Grupa zarejestrowała o 37 proc. pojazdów więcej niż przed rokiem. W tym samym czasie rynek w regionie zwiększył się o 20 proc. Udziały rynkowe Wieltonu w grupie państw CEE wzrosły do 5,1 proc. z 4,4 proc. w 2021 r. Dało to spółce piąte miejsce na rynku (po pierwszym kwartale 2021 r. była tam graczem numer cztery). Trwa integracja z hiszpańską spółką Guillén, której 80 proc. udziałów Grupa przejęła w 2021 r. Akwizycja przyniosła już pierwsze synergie zakupowe. Od stycznia do końca marca 2022 r. Guillén zarejestrowało o prawie 21 proc. więcej pojazdów niż przed rokiem. W tym samym czasie rynek hiszpański zwiększył się o 5 proc.

W pierwszym kwartale 2022 r. zysk netto Grupy wyniósł 9,7 mln zł, wobec 19,2 mln zł przed rokiem oraz 6,7 mln zł straty netto w 2020 r. Zysk EBITDA zmalał o 17 proc., do 36,5 mln zł. Po pierwszym kwartale 2020 r. EBITDA wyniosła 17,7 mln zł. Pomimo presji wywołanej znaczącym wzrostem cen oraz ograniczeniem dostępności surowców i komponentów wypracował marżę EBITDA na poziomie 4,5 proc. Wynik ten był lepszy od zanotowanego w pierwszym kwartale 2020 r (3,7 proc.). Po pierwszym kwartale 2021 r. marża EBITDA Grupy wyniosła 6,9 proc.

- Branża produkcyjna i jej marżowość pozostają pod presją rosnących kosztów. W ostatnim czasie do rekordowo drogich surowców i komponentów, dołączyły również rosnące ceny energii i paliw. W połączeniu z wysoką inflacją oraz rosnącą presją płacową będzie wymagać to od nas dodatkowych działań ograniczających ryzyka biznesowe. Zmiana sytuacji rynkowej związana z działaniami wojennymi w Ukrainie spowodowała konieczność zwiększenia kapitału pracującego (ze względu na utrzymywanie wyższych zapasów oraz wyższe należności), czyli większe zapotrzebowanie na gotówkę. To z kolei przekłada się na podwyższenie długu netto, a tym samym i wskaźnika dług netto/ EBITDA. Biorąc pod uwagę sytuację rynkową, utrzymuje się on na bezpiecznym poziomie 3,46. W najbliższym czasie będziemy koncentrować się na utrzymaniu bezpiecznej, wysokiej płynności. Wierzymy, że podejmowane inicjatywy, wraz z utrzymaniem dotychczasowej dyscypliny finansowej, pozwolą nam skutecznie odpowiedzieć na wyzwania rynku - mówi Piotr Kamiński, CFO Grupy Wielton.
0
Udostępniono
baza dostawcow
Siemens

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

RAMPF Production Systems GmbH & Co.
Alucrom Sp. z o.o.
Etyfol
 C.H. Erbslöh Polska Sp. z o.o.
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A.
HQ Plastics