Takoni
Stokvis Tapes
VIA
Galvanopartners
W poniedziałek informowaliśmy, że przestój w fabryce FCA Poland będzie dłuższy niż oficjalny termin 24 maja. Dziś 21 maja dyrekcja zakładu w Tychach wydała oficjalny komunikat w tej sprawie.

"Dyrekcja FCA Poland S.A. informuje, iż następstwie wystąpienia  SARS-CoV-2 zmuszona jest do kolejnego wydłużenia okresu tymczasowego zawieszenia działalności produkcyjnej. Tymczasowe zawieszenie będzie obowiązywać w okresie od 25 do 31 maja 2020 r.

W powyższym okresie pracownikom, którzy w związku z tymczasowym zawieszeniem działalności produkcyjnej nie będzie świadczyć pracy, zostanie udzielony zaległy urlop wypoczynkowy. W następnej kolejności pracownikom tym zostanie zaproponowana możliwość skorzystania z urlopu bieżącego lub innych zwolnień od pracy przewidzianych przepisami prawa. W pozostałych przypadkach - jeżeli pracownik był gotów do wykonywania pracy - przysługiwać będzie wynagrodzenie za czas przestoju.

W dniach zawieszenia działalności produkcyjnej pracować będzie wyłącznie niezbędny personel, wskazany przez bezpośrednich przełożonych. Personel ten pracować będzie w całkowitym poszanowaniu norm oraz rozporządzeń rządowych stosując równocześnie wszelkie środki bezpieczeństwa i higieny wdrożone od samego początku wybuchu pandemii wirusa SARS-CoV-2."
0
Udostępniono
Siemens
MotoSolutions

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

SAFECHEM Europe GmbH
MESH Works Inc.
Poliamid Plastics Sp. z o.o.
Takoni Sp. z o.o.
Galwanizer Sp. z o.o.
ProfilGate