Stokvis Tapes
Takoni
Galvanopartners
VIA
11 czerwca 2023 r. została zawarta umowa Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Rozwoju i Technologii, a spółką Infac Poland Sp. z o.o. o udzielenie pomocy publicznej w formie dotacji celowej.

Wsparcie dotyczy inwestycji realizowanej przez przedsiębiorcę w latach 2022-2024, polegającej na „Budowie zakładu produkcji obudowy do baterii pojazdów elektrycznych w Międzyrzeczu Dolnym (woj. śląskie)”.

Przedsiębiorca w związku z zawarciem umowy zobowiązał się m.in. do:
  • utworzenia w związku z inwestycją w Międzyrzecze Dolnym (woj. śląskie), najpóźniej do dnia 31 grudnia 2024 r., co najmniej 73 nowych miejsc pracy, w tym 86 dla osób z wyższym wykształceniem nieinżynieryjnym i 164 dla osób bez wyższego wykształcenia,
  • utrzymania każdego utworzonego miejsca pracy przez okres co najmniej 5 lat od dnia jego utworzenia, przy czym warunek utrzymania nowych miejsc pracy weryfikowany będzie w oparciu o średnioroczne zatrudnienie w poszczególnych latach spełniania tego warunku;
  • poniesienia najpóźniej do 31 grudnia 2024 r., kosztów Inwestycji w wysokości co najmniej 134 310 800,00 zł,
  • utrzymania w województwie lubuskim, zgodnie z rozporządzeniem 651/2014, Inwestycji o wartości początkowej przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji Inwestycji.
Minister ze środków budżetowych będących w jego dyspozycji, przeznaczonych na realizację Programu, udzieli w roku 2024 wsparcia w formie dotacji celowej z tytułu poniesienia kwalifikowanych kosztów inwestycji, w maksymalnej kwocie 3 000 000,00 zł. Pomoc zostanie wypłacona Przedsiębiorcy w jednej transzy.

INFAC Poland jest częścią koreańskiego koncernu INFAC Corporation. Zakład na Śląsku (o powierzchni 10,5 tys. m2) został oficjalnie otwarty we wrześniu 2023 roku.

Dostawca specjalizuje się produkcji komponentów do pojazdów elektrycznych z zakresu Battery Management Assembly (BMA). Wytwarzane komponenty wykorzystywane są w samochodach marki Hyundai i KIA.
0
Udostępniono
MotoSolutions

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

PILOUS Packaging Polska Sp. z o.o.
Galwanizer Sp. z o.o.
item Polska Sp. z o. o.
VEOLIA Water Technologies Sp. z o.o.
Impel Group
GABEC