Stokvis Tapes
VIA
Endego
26 sierpnia 2022 r. w Volkswagen Poznań odbyło sięPosiedzenie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”, podczas którego zostało przyjęte porozumienie, zakładające wypłatę jednorazowego świadczenia finansowego.

W drodze negocjacji z zarządem spółki uzgodniono treść porozumienia, na mocy którego pracownicy, zatrudnieni na dzień 30 września 2022 roku, otrzymają jednorazowo 8 000 zł brutto. Otrzymają je zarówno pracownicy jak również osoby najęte poprzez agencje pracy tymczasowej, świadczący pracę na rzecz Volkswagen Poznań.

- Volkswagen Poznań jest dzisiaj największym pracodawcą w Wielkopolsce i dokładamy wszelkich starań by być także najlepszym. Pomimo wciąż napiętej sytuacji w jakiej znalazła się branża motoryzacyjna spowodowanej niedoborem części oraz wzrostem kosztów produkcji rozumiemy potrzeby naszych pracowników i wpływ wysokiej inflacji na koszty życia naszych pracowników - mówi Patrycja Kasprzyk, rzeczniczka poznańskiej spółki. - W drodze porozumienia i dialogu z partnerem społecznym związkiem zawodowym OM NSZZ Solidarność uzgodniliśmy treść porozumienia, która zakłada wypłatę jednorazowego świadczenia.

Świadczenie zostanie wypłacone wraz z wynagrodzeniem za miesiąc wrzesień. Jednocześnie wszystkie wcześniejsze ustalenia zawarte w porozumieniu płacowym z 2021 roku pozostają aktualne.
0
Udostępniono
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

MWM Business Solutions Sp. z o.o.
Smart Project Rokicki Śliwka Sp. k.a.
Stokvis Tapes Polska Sp. z o.o.
YETICO S.A.
Gergonne Polska  Sp. z o.o.
VEOLIA Water Technologies Sp. z o.o.