Stokvis Tapes
Takoni
Galvanopartners
VIA
Komisja Konkursowa konkursu „Niebieskie Granty” organizowanego przez Volkswagen Poznań, ogłosiła laureatów grantów na rok 2023. Zwycięzcami konkursu zostały: Stowarzyszenie Schron Kultury Europa przedstawiające projekt „Ziemia Wspólna - idzie wiosna!” oraz Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku z projektem „Międzypokoleniowe zainicjowanie powstawania lasów kieszonkowych we Wrześni metodą Miyawaki - etap I.”

Czym jest konkurs „Niebieskie Granty”? To kolejna ważna inicjatywa spółki Volkswagen Poznań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Konkurs skierowany jest do wielkopolskich organizacji pozarządowych, a jego celem jest wspieranie lokalnych inicjatyw służących zarówno ochronie środowiska jak i mieszkańcom. Organizacje składające swoje pomysły na grant, wpisują się w jeden lub więcej z następujących obszarów: bioróżnorodność, edukacja ekologiczna, zielono- niebieska infrastruktura, alternatywne źródła energii, gospodarka obiegu zamkniętego. Ocenie podlegały oferty złożone w lokalizacjach, w których funkcjonują zakłady produkcyjne Volkswagen Poznań.

Do tegorocznej edycji konkursu złożono 16 wniosków, a zwycięzcami, którzy otrzymali granty po 30 tysięcy złotych każdy, zostały Stowarzyszenie Schron Kultury Europa z poznańskiej Wildy prezentujące projekt „Ziemia Wspólna – idzie wiosna!” oraz Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku i projekt „Międzypokoleniowe zainicjowanie powstawania lasów kieszonkowych we Wrześni metodą Miyawaki - etap I.”

Justyna Schaefer-Kurkowiak, Ekspertka w zakresie rozwoju lokalnego i partnerstw Centrum PISOP - Konkurs Niebieskie Granty jest doskonałym przykładem współpracy biznesu z fundacjami i stowarzyszeniami. Każda ze stron dzieli się swoimi zasobami. Dzięki temu organizacje zyskują potrzebne środki na ważne działania prośrodowiskowe, a firma - merytorycznych partnerów do współpracy, znających lokalne potrzeby i wyzwania. Co najważniejsze, ze zwycięskich inicjatyw skorzystają bezpośrednio mieszkańcy Osiedla Wilda w Poznaniu i powiatu wrzesińskiego. To dla nich powstanie ogród społeczny, czy las kieszonkowy.

„”Ziemia Wspólna” to nowe miejsce integracji społecznej, współpracy sąsiedzkiej i edukacji ekologicznej, tym cenniejsze, że znajdujące się w południowej części Wildy, gdzie takich inicjatyw nie ma wiele. Entuzjazm, zaangażowanie i doświadczenie animatorów tego przedsięwzięcia są imponujące, cieszę się, że zostały docenione przez Kapitułę konkursu” – mówi Dorota Bąk – Hammermeister, przewodnicząca Rady Osiedla Wilda, na którym działa Stowarzyszenie Schron Kultury Europa.

„Nasza firma, jako dobry sąsiad i odpowiedzialny partner, chce wspierać działania lokalnych organizacji pozarządowych na rzecz ochrony środowiska” – podkreśla Anna Pomorska z Volkswagen Poznań, koordynatorka konkursu Niebieskie Granty. „Organizacje te doskonale znają potrzeby swojego otoczenia, wiedzą jakie inicjatywy są potrzebne na danym terenie oraz w jaki sposób możemy efektywnie pomóc mieszkańcom i środowisku”

Teraz przed nagrodzonymi organizacjami etap realizacji grantów. Projekty powinny zostać zrealizowane w terminie od początku listopada 2023 r. do końca maja 2024 r.
0
Udostępniono
baza dostawcow
Siemens

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Galwanizer Sp. z o.o.
Bollhoff Technika Łączenia Sp. z o.o.
WAMECH P. A. WĄSIK Sp. J.
CVGS Sp. z o.o. Sp. k.
 Quality Control Innovation System Sp. z o.o.
Gebrueder Peitz Polska Sp. z o.o.